Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Η εξορυκτική δραστηριότητα στο αναθεωρημένο (υπό διαβούλευση;;;) Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Κ. Μακεδονίας

Το Μέτωπο Αγώνα Ενάντια στα μεταλλεία σε Κρούσσια-Πάικο θέτει σε γνώση των κατοίκων του Κιλκίς τρέχουσα ενημέρωση:
Σε άγνωστη χρονική στιγμή (δε υπάρχει ημερομηνία ανάρτησης) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, εντοπίστηκε ανάρτηση με τίτλο Μελέτες Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στάδιο Β1.
Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο μπορεί κανείς να εντοπίσει πληθώρα στοιχείων γύρω από τον αναθεωρημένο χωροταξικό σχεδιασμό:
ενώ, στο πάνω μέρος της σχετικής ανάρτησης, εντοπίζει κανείς την πρόταση:
Επισκεφτείτε τη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον δικτυακό τόπο της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» για να ενημερωθείτε για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου και να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση.


Όμως, ακολουθώντας το σύνδεσμό Ανοικτής Διακυβέρνησης, δεν υπάρχει καμία σχετική διαβούλευση ώστε να μπορεί κανείς να καταχωρήσει τις προτάσεις / σχόλιά του. Άξιο αναφοράς είναι ακόμη το ότι η σχετική διαβούλευση δεν εντοπίζεται σε καμία υποκατηγορία από τις επιλέξιμες:


Λόγοι ανησυχίας προκύπτουν από τους σχετικούς χάρτες και κείμενα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω στοιχεία του ΥΠΕΚΑ. Ενδεικτικά, χάρτης από τη σελίδα 80 της Στρατηγική Μελέτη παρουσιάζει το Κιλκίς με μεταλλευτικές περιοχές στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασής μας, περιλαμβάνοντας τις περιοχές του Πάικου, και της Ποντοκερασιάς, ενώ σε αυτή των Κρουσσίων σύμφωνα με το υπόμνημα 
υπάρχει μεταλλευτική εγκατάσταση υπό ανάπτυξη 
Είναι προφανές ότι ως πολίτες έχουμε την απαίτηση άμεσης και πλήρους δημόσιας ενημέρωσης επί των ανωτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενόψει δε των βουλευτικών εκλογών απαιτούμε επίσης ξεκάθαρες σχετικές τοποθετήσεις από τους υποψήφιους όλων των κομμάτων.

Χάρτης 4:  Χωροθέτηση εξορυκτικών πόρων στην ΠΚΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου