Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Φινλανδία: Η περιβαλλοντική καταστροφή στο Talvivaara, καλά κρατεί!

Χιλιάδες κιλά ουρανίου σε διαλυτή μορφή στο έδαφος: μαζικός κίνδυνος υγείας και περιβάλλοντος

Ακόμη και οπτικά η κατάσταση της περιοχής γύρω από το μεταλλείο, φανερώνει την έκταση της καταστροφής στο Talvivaara. Τουλάχιστον 100 εκτάρια με έλη, ρέματα, λίμνες έχουν μολυνθεί από τις απορρίψεις λυμάτων που περιέχουν ουράνιο και βαρεά μέταλα.
Even the visible state of the land around the mine reveals the extent of the disaster at Talvivaara. At least 100 hectares (approx 250 acres) of marshland, streams, lakes and ponds have been polluted by the discharges of waste waters containing uranium and heavy metals. Με βαριά εφαρμογή χιλιάδες κιλά υγρού ουρανίου έχουν συσσωρευτεί σαν ίζημα στην ύπαιθρο και στη βλάστηση της περιοχής. Δείτε στο

http://www.stoptalvivaara.org/fi/release27112012.html
http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-fast-news?oid=164319&sn=Detail.
http://www.stoptalvivaara.org/fi/newsstream.html.
http://www.helladelicious.com/blog/stories-and-news/2012/04/talvivaara-a-fin


πηγή: http://londonminingnetwork.org/2012/11/finland-talvivaara-environmental-disaster-goes-on-an-on/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου