Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΑΓΩΝΑ ενάντια στα μεταλλεία


Σήμερα, Παρασκευή 29/3/2019, στην καθορισμένη εξ αναβολής συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του διαγωνισμού για έρευνα και εκμετάλλευση χρυσού - χαλκού στα Κρούσια που είχαν υποβάλλει οι φορείς του Δήμου μας, το υπουργείο δια του δικηγόρου του ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης εν όψει της ματαίωσης του διαγωνισμού λόγω μη κοινωνικής συναίνεσης. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και όρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης την 17/5/2019. Μέχρι τότε βάσει αυτών που ελέχθησαν αναμένεται το Υπουργείο να έχει ακυρώσει το διαγωνισμό και να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στο δικαστήριο.
Έχει προηγηθεί μια δεκαετία συνεχούς και αδιάλειπτου αγώνα σε όλα τα επίπεδα, στους δρόμους, στα δικαστήρια, στο συντονισμό κινήσεων φορέων, στην ενημέρωση, στη συλλογή στοιχείων που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Τα αδιάσειστα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνέπειες, την ύπαρξη ουρανίου και  την απόκρυψή της καθώς και την απουσία προοπτικής οικονομικής ανάπτυξης για τον τόπο και τους κατοίκους του, είναι αυτά που αποτέλεσαν τη δικαιολογημένη, συνειδητή και καθολική έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης.  Σήμερα μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην πολυπόθητη ακύρωση του διαγωνισμού.
Περιμένουμε και την τελευταία πράξη του έργου, δεν εφησυχάζουμε και δεν σταματάμε μέχρι τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής μας από μεταλλευτική που είναι σήμερα. Θα επιμείνουμε μέχρι να αποτρέψουμε το χαρακτηρισμό μεγάλου τμήματος του νομού Κιλκίς ως ζώνη υποβαθμισμένου τοπίου (ΖΥΤ). Μια ΖΥΤ θα είναι και η πρώτη υποψήφια να γίνει αποδέκτης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και σύμφωνα με το σκεπτικό ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,(Φάση Β  Στάδιο Β.1, Ιούλιος 2014)» (ΠΠΧΣΑΑ)) «Ειδικά για τα Βιομηχανικά Επικίνδυνα Απόβλητα, μονάδες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης μπορούν να εγκατασταθούν εντός οργανωμένων υποδοχέων του δευτερογενή τομέα τηρώντας τους θεσμοθετημένους όρους ασφαλείας .  Η χωροθέτηση ΧΥΤ επικινδύνων που προβλέπεται να γίνει σε επίπεδο Βορείου Ελλάδας, μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Μακεδονία, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται απο την εγκύκλιο 18/2011 του ΥΠΕΚΑ όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και επιπλέον:
·            Στην περιοχή δεν υπάρχουν παραγωγικά εδάφη (γεωργικά, βοσκότοποι), ούτε είναι περιοχές άσκησης μελισσοκομίας.
·            Δεν υπάρχουν περατοί γεωλογικοί σχηματισμοί και σεισμικά ρήγματα.»

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας δίπλα στους συναγωνιστές μας από τη Χαλκιδική μέχρι να διώξουμε τις αδίστακτες εξορυκτικές εταιρίες και από εκεί.
Όπως στο Κιλκίς - ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ.
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΕ ΚΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΪΚΟ