Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Κιλκίς+μεταλλεία+ΑΚΤΩΡ+νερό+Θεσσαλονίκη

Όσοι έχετε στοιχειωδώς ασχοληθεί με το θέμα των μεταλλείων στη Χαλκιδική, 
όσοι έχετε πιθανόν ακούσει ότι ακριβώς τα ίδια σχεδιάζονται για τη Θράκη και το Κιλκίς, 
καλό θα ήταν να διαβάσετε τι λέμε για το Κιλκίς, πώς σχετίζεται η μεταλλεία με το νερό.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για την σχέση ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-μεταλλεία ΚΙΛΚΙΣ-νερό. Ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Οι συμπτώσεις κατήντησαν ανέκδοτα!

ΥΓ: Για όσους δε γνωρίζετε ο διεθνής (!) διαγωνισμός για τα μεταλλεία στο Κιλκίς ("με τα 19,6 δις κοιτάσματα" κατά τους "επενδυτές") έλαβε μόλις δύο προσφορές : της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ΕΛΜΙΝ ΑΕ. Φυσικά ο κλήρος έπεσε στην ΑΚΤΩΡ.


1) Ο Μπόμπολας θέλει τώρα και την ΕΥΑΘ

2) Απλά και κατανοητά....

Να τα πούμε απλά και κατανοητά -το ίδιο όμως ηχηρά και αποκαλυπτικά.

Σαράντης Δημητριάδης (ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας του ΑΠΘ).

Το αναλυτικό υπόμνημά μου που κοινοποιήθηκε και συνοδεύει την προσφυγή κατά του διαγωνισμού εκμίσθωσης του μεταλλευτικού χώρου των 91 χιλιάδων στρεμμάτων στα Κρούσια ήταν πολύ εκτεταμένο και γραμμένο σε γλώσσα δύσκολη για πολλούς. Αυτό όμως επέβαλε η ανάγκη, γιατί απευθυνόταν σε δικαστικές αρχές που θέλουν λεπτομερή παράθεση των επιχειρημάτων και ακρίβεια στη διατύπωση. Ίσως λοιπόν για το λόγο αυτόν δεν διαβάστηκε στο σύνολό του από πολλούς, ενώ από κάποιους άλλους δεν έγινε ίσως κατανοητό.

Σπεύδω λοιπόν να συνοψίσω με απλούστερο και συντομότερο τρόπο όσα υποστηρίζω σ’ αυτό το υπόμνημα. Τόνισα λοιπόν και εξήγησα αναλυτικά εκεί τα εξής:

1) Την έλλειψη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία για τα σχέδια του ΥΠΕΚΑ να εγκαταστήσει στο νομό Κιλκίς (στο Δήμο Κιλκίς αρχικά, στο Δήμο Παιονίας μετά) μια εκτεταμένη εξορυκτική και μεταλλευτική δραστηριότητα. Όλοι στο νομό Κιλκίς γνωρίζουν πολύ καλά την απουσία διαβούλευσης. Από μέρους του ΥΠΕΚΑ, για την παράλειψή του αυτή, δεν υπάρχουν παρά γελοίες μόνο δικαιολογίες. Υπάρχει επιπρόσθετα και το θέμα της ψευδέστατης όπως αποδείχτηκε ρητής δήλωσης από μέρους του ΥΠΕΚΑ ότι ο διαγωνισμός που τότε έτρεχε θα αποσυρόταν αν η τοπική κοινωνία εκφραζόταν αρνητικά για την εγκατάσταση των μεταλλείων στο Κιλκίς. Παρόλο όμως που η τοπική κοινωνία πάνδημα, με όλους τους υπεύθυνους φορείς της εκφράστηκε σαφέστατα αρνητικά, ο διαγωνισμός καθόλου δεν αποσύρθηκε από το ΥΠΕΚΑ, συνεχίστηκε και περατώθηκε κανονικά. Υπήρξε λοιπόν από μέρους του ΥΠΕΚΑ απαξίωση της τοπικής κοινωνίας και της εκφρασμένης θέλησής της.

2) Την επιβαλλόμενη από το νόμο (τον μεταλλευτικό κώδικα, άρθρο 143γ) απαγόρευση οποιασδήποτε εξορυκτικής ενέργειας στη Βάθη, επειδή εκεί, αποδεδειγμένα με πλήθος δημοσιευμένων στοιχείων, υπάρχει σε βάθος ουρανιούχο κοίτασμα. Ο νόμος απαγορεύει όχι μόνο την εκμετάλλευση, αλλά και την έρευνα τέτοιων κοιτασμάτων από ιδιωτικές εταιρίες. Το ΥΠΕΚΑ στο κείμενο του διαγωνισμού απέκρυψε επιμελώς την παρουσία ουρανιούχων ορυκτών στο υπέδαφος της Βάθης για να μπορέσει να προχωρήσει στην εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης εκεί σε ιδιωτική εταιρία. Τυχόν έναρξη εξορυκτικών επεμβάσεων στη Βάθη, παρά την απαγόρευση του νόμου, θα καταστρέψει το επιφανειακό, μέχρι βάθους εκατό περίπου μέτρων, οξειδωμένο κάλυμμα που προστατεύει απόλυτα από τη διαφυγή στο περιβάλλον επικίνδυνων και ευδιάλυτων ουρανιούχων υλικών που βρίσκονται βαθύτερα.

3) Την εγκληματική για τη δημόσια υγεία παράλειψη αναφοράς της παρουσίας ουρανίου στη Βάθη, αν το ΥΠΕΚΑ παραβλέποντας την απαγόρευση που επιβάλλει ο μεταλλευτικός κώδικας προχωρήσει σε αδειοδότηση των εξορύξεων και των διαδικασιών εμπλουτισμού εκεί. Το ουράνιο είναι επικίνδυνο όχι μόνο εξαιτίας της ραδιενέργειας που εκπέμπει, αλλά κυρίως γιατί  είναι ισχυρό τοξικό στοιχείο που προκαλεί αποδεδειγμένα διαφόρων μορφών καρκίνους, κυρίως στους εργαζόμενους στην εξόρυξή του και στους κατοίκους γειτονικών προς την εξόρυξη ή την απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων περιοχών.
Να σημειωθεί ότι η ποσότητα ουρανίου που βρίσκεται σε βάθος στην περιοχή της Βάθης είναι, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα γεωτρητικά και αναλυτικά δεδομένα, πάνω από εβδομήντα φορές μεγαλύτερη από την ποσότητα του χρυσού εκεί. Το μόνο που εξασφαλίζει από τον κίνδυνο διασποράς του ουρανίου στο περιβάλλον και την πρόσληψή του με την αναπνοή ή την τροφή είναι να μην επιχειρηθεί καμία εξόρυξη στη Βάθη. Τότε και μόνο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαφυγής και διασποράς του ουρανίου, που θα παραμείνει ασφαλώς παγιδευμένο στο βάθος όπου υπάρχει. Να σημειωθεί ακόμα ότι είναι πολύ πιθανό ουράνιο να υπάρχει και στις άλλες εμφανίσεις που επιλέχθηκαν για εξόρυξη μέσα στον μεταλλευτικό χώρο των 91 χιλιάδων στρεμμάτων.

4) Τη μεγάλη πιθανότητα, έως βεβαιότητα, καταστροφής όλου του υδατικού δυναμικού της λεκάνης συλλογής υδάτων του Γαλλικού ποταμού στα Κρούσια, αν εκεί επιχειρηθούν εξορύξεις και μεταλλευτικές δραστηριότητες. Από δε το υδατικό δυναμικό αυτής της λεκάνης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ύδρευση του Κιλκίς και πολλών δεκάδων οικισμών κατά μήκος του Γαλλικού ποταμού, μέχρι τις παρυφές της Θεσσαλονίκης.
Οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, αλλά είναι επίσης και επικίνδυνες για επιμόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών με την όξινη απορροή και τη διάλυση σ’ αυτά τοξικών μετάλλων, όπως μολύβδου, αρσενικού και ουρανίου.
Δε νομίζω ότι χρειάζεται να τονιστεί από εμένα στους έχοντες την εμπειρία κιλκισιώτες η ζωτικότατη, και ως όρος επιβίωσης, σημασία που έχει η διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας των νερών των Κρουσίων.

 Απέναντι σ’ αυτά τα πολύ βασικά και ανησυχητικά, κάποιοι προσπαθούν χωρίς κανένα ουσιαστικό επιχείρημα που να στέκει επιστημονικά και παραθέτοντας μόνο οικονομικά στοιχεία, να υποστηρίξουν πως η εγκατάσταση των εξορυκτικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων θα είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη της περιοχής και θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Όμως, παραλείπουν να πουν το διαπιστωμένο και ομολογημένο και από το ΥΠΕΚΑ στοιχείο, ότι δηλαδή τα συνολικά ετήσια κρατικά έσοδα από τη δραστηριότητα στη χώρα μας όλων των μεταλλευτικών επιχειρήσεων ανέρχονται μόλις και μετά βίας στα δύο εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα διατυμπανίζεται ως σπουδαίο γεγονός ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί στα τρία εκατομμύρια προσεχώς . Αλλά, ακόμα και αν ήταν να αυξηθεί στα τρία δισεκατομμύρια, είναι άραγε αρκετό αυτό για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο λειψυδρίας στο Κιλκίς και πολύ περισσότερο τους σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία; Και οι 50 με 300 το πολύ θέσεις εργασίας, περιορισμένου και αυτές χρόνου, θα λύσουν στ’ αλήθεια το πρόβλημα της ανεργίας;

Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτομέρειες και για την επιστημονική τεκμηρίωση των όσων υποστηρίζω, για τα οποία δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία αμφισβήτηση και τα οποία έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο να κρίνει τη νομιμότητα ή όχι της προκήρυξης του διαγωνισμού από το ΥΠΕΚΑ, διοικητικό Εφετείο Αθηνών, μπορεί να τα βρει στο αναλυτικό μου υπόμνημα 48 σελίδων που έχω κοινοποιήσει. (υπάρχει αναρτημένο στο site: Μέτωπο Αγώνα Ενάντια στα Μεταλλεία σε Κρούσια και Πάϊκο, εδώ: Υπόμνημα Προσφυγής).  Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Προς Πατριάρχη: «Οδηγείστε μας στον αγώνα»

Πόντος Αγ. Σοφία Τραπεζούντας-patriarxisΕπιστολή κατοίκων της Χαλκιδικής σε Βαρθολομαίο.

Να είναι «μπροστάρης» στον αγώνα τους ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, ζητούν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, οι κάτοικοι του δήμου Αριστοτέλη με επιστολή τους, στην οποία αναφέρουν:
«Θειότατε και Πάνσεπτε Δέσποτα.
 Ασπαζόμαστε την δεξιά σας.  Είμαστε οι κάτοικοι της Βόρειας Χαλκιδικής.  Είμαστε αυτοί που περισσότερο από τις άλλες περιοχές της πατρίδας μας, και τους υπολοίπους  Έλληνες, και κάτω από τον στυγνό ζυγό των κατακτητών της Πατρίδος μας,  ζούμε την καταβαράθρωση των αξιών της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας καθώς και του δικαιώματος να αφήσουμε ως κληρονομιά στα παιδιά μας, – αφού τίποτα άλλο πια δεν μας μένει, -  τουλάχιστον αυτήν την φυσική ομορφιά που  χάρισε ο Παντοδύναμος Δημιουργός στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
Παναγιότατε, προσφεύγουμε σε σας, ως τελευταία ελπίδα μας. Γνωρίζουμε την αγάπη σας προς την Δημιουργία και το περιβάλλον. Γνωρίζουμε τους αγώνες σας. Δεν έχουμε πλέον  άλλον να υποστηρίξει το αυτονόητο αίτημα να «ζήσουμε» στον τόπο μας. Να ζήσουμε πίνοντας το νερό που μας χάρισε ο Θεός μας, αναπνέοντας τον αέρα Του, και απολαμβάνοντας τις φυσικές ομορφιές της Χαλκιδικής μας.
Παναγιότατε, νομίζουμε είναι άσκοπο να σας αναλύσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γνωρίζουμε  ότι είστε άριστος γνώστης της κατάστασης. Ήρθε ο «καιρός» εμείς το ποίμνιο και εσείς ο ποιμένας να «απαιτήσουμε»  μαζί, από τους κατακτητές της πατρίδας μας να μας αφήσουν ήσυχους στον τόπο μας. Αυτόν τον τόπο που κατ” εξοχήν Εσείς έχετε την Χάρη να οδηγείτε και πνευματικά αλλά και σε τομείς «ζωτικούς» και «ζωοπαρόχους», διότι  για ποία ποίμνη θα μπορεί να γίνει λόγος, όταν το ποίμνιο εξαφανισθεί από αρρώστιες και άλλα κακά που θα επέλθουν αν οι κατακτητές κάνουν πράξη τις «ορέξεις» τους;
Παναγιότατε εμείς έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας.  Στον αγώνα μας σας θέλουμε «μπροστάρη». Ελάτε οδηγείστε μας. Και είμαστε σίγουροι ότι η Νίκη θα είναι δική μας. Η Νίκη θα είναι του Χριστού μας. Έτσι όπως τότε «..για του Χριστού την Πίστη την Αγίαν και της Πατρίδος την Ελευθερίαν»
Βέβαιοι για την θετική σας ανταπόκριση,
Κατασπαζόμεθα την δεξιά σας.
Παναγιότατε Ευλογείστε μας.
Οι «ελεύθεροι σκλαβωμένοι της Χαλκιδικής»
το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.»

Ανοιχτή Επιστολή από τις Γυναίκες της Χαλκιδικής

Ανοιχτή Επιστολή από τις Γυναίκες της Χαλκιδικής

Οι γυναίκες της Χαλκιδικής στέλνουν μήνυμα αξιοπρέπειας, αγώνα και αποφασιστικότητας. Καλούν όλες τις γυναίκες της Ελλάδας και του κόσμου να σταθούν στο πλευρό τους και να δηλώσουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους.
Από την πρώτη ήδη ημέρα συλλογής υπογραφών, πάνω από 1700 γυναίκες από την Ιερισσό, Ν.Ρόδα, Ουρανούπολη, Αμμουλιανή και Μ. Παναγία, έχουν προσυπογράψει το κείμενο. Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται σε ολόκληρη τη Χαλκιδική.
Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία συλλογής υπογραφών, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αγωνιζόμενες γυναίκες της Χαλκιδικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση sintfor@gmail.com
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
Ανοιχτή Επιστολή
Γυναικών που αγωνίζονται ενάντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής
από την επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 
και την εξόρυξη χρυσού
“Είμαστε οι προγιαγιάδες που ζήσανε την κατοχή κι αποφασίσαμε ποτέ ξανά φασισμός. Είμαστε οι γιαγιάδες που ζήσανε τον εμφύλιο κι είπαμε ποτέ ξανά πόλεμος. Είμαστε οι μάνες που είδαμε τα παιδιά μας μετανάστες κι είπαμε πότε πια ρατσισμός. Είμαστε οι κόρες που ζήσαμε τη χούντα κι είπαμε ποτέ ξανά απολυταρχικό καθεστώς. Είμαστε οι εγγονές που δε ζήσανε ούτε κατοχή, ούτε εμφύλιο, ούτε μετανάστευση, ούτε χούντα και τώρα τα ζούμε όλα μαζί. Είμαστε οι δισέγγονες που ονειρεύονται, ελπίζουν, και απαιτούν ένα καλύτερο αύριο.

Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ξέραμε πόσο τσούζουν τα χημικά, τί είναι το μααλόξ, τί σημαίνει ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΕΚΑΜ. Μέχρι πριν λίγο καιρό πιστεύαμε ότι η ΕΛ.ΑΣ υπάρχει για να προστατεύει τους πολίτες. Πιστεύαμε ότι το κράτος και οι λειτουργοί του βρίσκονται εκεί για να προάγουν τα συμφέροντα των πολιτών και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους.
Μας έριξαν χημικά, μας κυνήγησαν, μας χτύπησαν, μας συνέλαβαν, μας ανέκριναν, μπούκαραν στα σπίτια μας και στα σχολεία μας. Μας κατηγόρησαν ότι δε σεβόμαστε τους νόμους. Μας χαρακτήρισαν αμόρφωτες, απληροφόρητες, ανυπάκουες, ψεύτρες – μέχρι και τρομοκράτισσες!
Όλα αυτά τα αντέξαμε. Άλλωστε εμείς φέραμε τα παιδιά μας στον κόσμο με ανείπωτο πόνο και τα μεγαλώνουμε με απίστευτο κόπο. Δεν μας πτοούν οι τρομοκρατικές τους πρακτικές.
Τώρα όμως χτυπάνε τους εγγονούς, τους γιούς, τους πατεράδες, τους αδερφούς μας. Τους αρπάζουνε μες στη νύχτα μπροστά στα τρομαγμένα μάτια των παιδιών μας. Τους κλειδώνουν στις φυλακές σαν κοινούς εγκληματίες με κατασκευασμένες κατηγορίες.
Λένε ότι υπερασπίζονται τη νομιμότητα!
Καταπατώντας νόμους και δικαιώματα;
Λένε ότι προωθούν με κάθε κόστος τις επενδύσεις προς όφελος του λαού!
Ασκώντας βία και τρομοκρατία στο λαό;
Λένε ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να είναι σεβαστές!
Προκαταβάλλοντας τες και αγνοώντας τες όταν δε συμφωνούν;
Λένε ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία!
Προσβάλλοντας το τεκμήριο της αθωότητας που είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της;
Καλούμε τις γυναίκες όλης της Ελλάδας, όλου του κόσμου, να σταθούν δίπλα στον αγώνα μας. Σ΄ έναν αγώνα αξιοπρέπειας. Σ΄ έναν αγώνα για την προστασία του μέλλοντος των παιδιών μας, του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σ΄ έναν αγώνα όπου οι ζωές των παιδιών μας να είναι πάνω απ΄τα κέρδη των εταιρειών. Κάνουμε έκκληση σε όλες σας! Ζητάμε τη στήριξη, συμπαράσταση και αλληλεγγύη σας, με όποιο τρόπο μπορείτε!
Καταγγέλλουμε την κατασκευή ενόχων και την ποινικοποίηση κοινωνικών αγώνων. Καταγγέλλουμε την αστυνομική βία, την κρατική καταστολή και τις δικονομικές αυθαιρεσίες. Καταγγέλλουμε τις τηλεοπτικές δίκες και καταδίκες.
Απαιτούμε την αποφυλάκιση των πατεράδων, γιών και αδερφών μας. Απαιτούμε άμεση, δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανή απόδοση δικαιοσύνης. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μας βρούνε απέναντί τους. Εμάς, τις προγιαγιάδες, τις γιαγιάδες, τις μάνες, τις κόρες, τις εγγονές και τις δισέγγονες. Όλες μας!”

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Η βαρυσήμαντη μαρτυρία……του κυρ’ Παντελή. Ουράνιο στη Βάθη.

Η βαρυσήμαντη μαρτυρία…

Σαράντης Δημητριάδης…του κυρ’ Παντελή. Ουράνιο στη Βάθη.

Του Σαράντη Δημητριάδη
———————————————————————————————————————————————————————————————Στην, δυστυχώς, υποτονική συγκέντρωση της 13ης Απριλίου στην πλατεία Ειρήνης του Κιλκίς, που διοργανώθηκε με το σύνθημα «ούτε στο Κιλκίς ούτε πουθενά μεταλλεία χρυσού»  και ως συμπαράσταση στους συλληφθέντες δύο κατοίκους της Ιερισσού, πιο υποτονική , και πάλι δυστυχώς, από αντίστοιχες την ίδια μέρα και ώρα σε άλλες πόλεις της χώρας, λιγότερο εμπλεκόμενες: την Καβάλα, το Βόλο, την Καρδίτσα, τα Χανιά, τη Χαλκηδόνα και πολλές άλλες, ο κυρ’ Παντελής από τη Βάθη, σε μια αυθόρμητη εξιστόρηση αναμνήσεών του από παλιά, εκτόξευσε, χωρίς να το συνειδητοποιεί, μια βόμβα μεγατόνων ενάντια σε όσους  θέλουν στα μουλωχτά να προωθήσουν τα εξορυκτικά σχέδιά τους στα Κρούσια.
Είπε συγκεκριμένα ο κυρ’ Παντελής που εργάστηκε στις γεωτρήσεις του 1968 στη Βάθη (από απομαγνητοφώνηση δηλώσεών του, όπως καταγράφονται σε video που παραθέτει το Μέτωπο Ενάντια στα Μεταλλεία σε Κρούσια και Πάϊκο):
«Δούλευα στο Ουράνιο. Έβγαζά με τα καρώτα. Τα στέλναμε στην Αθήνα. Είχε 13 τοις εκατό ουράνιο. Και ύστερα ήρθε ο Αμερικάνος, πιάνονται με το Γάλλο το γεωλόγο, εγώ το βρήκα, εσύ το βρήκες , χάνονται δυόμιση χιλιάδες, μαύρο όπως είναι, μελανί όπως είναι, σαν βούλες, βούλες στα καρώτα».
Πού να ήξερε ο κυρ’ Παντελής το απόγευμα εκείνο ότι με τις φαινομενικά ασύνδετες φράσεις του εξιστορούσε και περιέγραφε γλαφυρότατα αυτό που χρόνια ολόκληρα, με ιώβεια υπομονή, προσπαθούσαν να εξαφανίσουν από τη μνήμη των επιζώντων και τις καταγεγραμμένες μαρτυρίες οι άνθρωποι του ΙΓΜΕ, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, και πιο πρόσφατα του ΥΠΕΚΑ: Ότι δηλαδή στις γεωτρήσεις εκείνες συνάντησαν πρωτογενή μεταλλοφορία ουρανίου στη Βάθη, αυτήν που είχαν επισημάνει οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κατράκης και Μούσουλος, ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας.  Μαύρες, μελανί βούλες ουρανιούχου υλικού στα καρώτα των γεωτρήσεων. Ουάου. Όποιος έχει στοιχειώδεις γνώσεις ορυκτολογίας καταλαβαίνει.
Δεν γνωρίζω και δεν πιστεύω ότι η περιεκτικότητες σε ουράνιο ήταν 13%,  όπως από κάπου θυμάται και ανακαλεί ο κυρ’ Παντελής, όμως αυτό το μελανί και βούλες-βούλες στα καρώτα με βουρλίζει ως γεωλόγο. Και δεν ξέρω τι είναι τα χαμένα δυόμιση χιλιάρικα που αναφέρει ο κυρ’ Παντελής. Θα σας πω όμως σε επόμενη επικοινωνία μας ποιος ήταν ο Γάλλος και ποιος ο Αμερικάνος που μάλωναν ποιος πρωτοβρήκε το ουράνιο στη Βάθη.
Για τους κιλκισιώτες, αυτό που έχει σημασία είναι να αγωνιστούν για να μείνει ο λόφος δυτικά της Βάθης ανέπαφος από μελλοντικές εξορυκτικές δραστηριότητες. Το τέρας κοιμάται εκεί και όσο κοιμάται είναι εντελώς ακίνδυνο. Αλίμονο αν τους αφήσουμε να το ξυπνήσουν με τα γεωτρύπανα, τα εκρηκτικά και τα σκαπτικά τους.
Την επόμενη Κυριακή στην πολύπαθη Βάθη γίνεται η ετήσια γιορτή σαλιγκαριών. Θα παρευρεθούν τοπικοί φορείς, πολιτευτές, και άλλοι επώνυμοι. Ας μην προσποιηθούν όλοι αυτοί πως δεν ξέρουν τίποτα για το πρόβλημα που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων. Ας είμαστε όλοι εκεί για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των κατοίκων της Βάθης να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που το ουράνιο δεν θα χώνεται στα πνευμόνια τους, στον λαχανόκηπό τους και στο νερό τους. Πως δεν θα γίνει ο εφιάλτης τους

Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Βροντερό ΟΧΙ και από τους Σουηδούς

Αντίσταση στα μεταλλεία - χωρίς όρια. Για τη γη, τη ζωή, το νερό και την αξιοπρέπεια
20/4/2013 συγκεντρώθηκαν στη Στοκχόλμη πληθώρα κατοίκων από διάφορες πόλεις της Σουηδίας για να διαμαρτυρηθούν για τα μεταλλεία χρυσού, ουρανίου και άλλων μετάλλων που άλλα ήδη λειτουργούν και πολλά περισσότερα σχεδιάζονται σε περίπου 7 περιοχές της χώρας.Στη συγκέντρωση διαβάστηκε χαιρετισμός από τις επιτροπές αγώνα ενάντια στα μεταλλεία χρυσού της Χαλκιδικής, της Θράκης και του Κιλκίς.

Ο χαιρετισμός:


Από τη Χαλκιδική, τη Θράκη και το Κιλκίς, χαιρετίζουμε τον αγώνα των Σουηδών –ξέρουμε πολύ καλά γιατί είστε εδώ σήμερα! Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μαςδίνετε.
 ΣτηνΕλλάδα σήμερα έχουμε …νοσοκομεία που υπολειτουργούν - Υπέρογκους φόρους –Εξευτελιστικούς μισθούς - Κατάλυση κάθε εργασιακής σύμβασης - Παιδιά λιπόθυμαστα σχολεία - Φτώχεια – Ανεργία – Αυτοκτονίες – …και το χειρότερο από όλα το δάχτυλο που μας κατηγορεί ότι εμείς – οι απλοί Έλληνες – φταίμε για αυτήν την κατάσταση, ενώ κανένας πολιτικός φταίχτης δεν τιμωρείται!
Όλα αυτά θα τα αντέχαμε ίσως, αν μας άφηναν να έχουμε το σπίτι μας, το νερό μας και τον αέρα μας.
Αλλά, όχι ! Ούτε αυτά θέλουν να έχουμε!

Με το απατηλό άλλοθι ότι θα σωθεί η εθνική μας οικονομία από τις φορολογίες των εργαζομένων στα μεταλλεία (αν είναι δυνατόν!), μας πετάνε βορά στους χρυσοθήρες! Μετατρέπουν με απίστευτο προγραμματισμό τη Βόρεια Ελλάδα σε Ελντοράντο. Γιατί τώρα; Μα γιατί έχουν δημιουργήσει τις πλέον κατάλληλες συνθήκες όπως προανέφερα. Τώρα που σχεδόν κάθε Έλληνας σκέφτεται «δουλειά να’ναι και ότι να ’ναι», ΤΩΡΑ έρχονται να μας «αναπτύξουν». Και τολμάνε να μας δείχνουν χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία ως παραδείγματα προς μίμηση –αποκρύπτοντας το ατύχημα της Φινλανδίας, αποκρύπτοντας τη σημερινή σας διαδήλωση!

Πετάνε ιστορία, μνημεία, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, τουρισμό καιανάλογες αναπτυξιακές προτάσεις.
Πετάνε εμάς, τις επιλογές μας, τα σπίτια μας, τον αέρα μας, το νερό μας, τη ΓΗ μας !
Έρχονται για τον χρυσό, τον χαλκό και για άλλα μέταλλα όπως το ουράνιο.

Η επίσημη πολιτεία συνεργάζεται, δωρίζοντας γη, θεσμούς, νομοθεσίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
Τη φτώχεια και την εξαθλίωση ίσως θα τα αντέχαμε – όμως ΟΧΙ αυτό! Αυτό τοξεπούλημα ψυχών και σωμάτων ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!

Αγωνιζόμαστε δικαστικά, ακτιβιστικά, πολιτικά. Αγωνιζόμαστε να φτάσει η φωνή μας στα ΜΜΕ που τα περισσότερα ανήκουν στις ίδιες εταιρείες με συμφέροντα στις εξορύξεις.
Αντιμετωπιζόμαστε ως εγκληματίες, τρομοκράτες, ναρκομανείς, μειονότητες, κα. Μας ρίχνουν χημικά κ πλαστικές σφαίρες όταν επιχειρούμε να ανεβούμε στο βουνό. Μας συλλαμβάνουν γιατί διαδηλώνουμε. Μας προσδίδουν ψεύτικες ιδιότητες και κατασκευασμένες κατηγορίες. Μας παίρνουν παράνομα dna. Μόλις πριν μερικές ημέρες στηνΙερισσό, στις 03:00 τη νύχτα η αστυνομία μπήκε βιαίως σε 2 σπίτια και συνέλαβεμε τις πιτζάμες τους 2 πατεράδες μπροστά στα μάτια των παιδιών και των συζύγων τους! Χωρίς κατηγορίες, χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, αλλά για να κάμψει την αντίστασή μας για να μας τρομοκρατήσει και να σταματήσουμε - ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!

Δεν έχουμε άλλη επιλογή – θα αγωνιζόμαστε μέχρι να φύγουν οι χρυσοθήρες  – Αυτή η απόλυτη καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών μας ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !
Το σύνθημα της Χαλκιδικής, του Κιλκίς, της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής είναι:
«Θράκη, Κιλκίς, Χαλκιδική – χρυσάφι ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ από αυτή τη ΓΗ»

Καλή δύναμη στον αγώνα σας - Η αλληλεγγύη των λαών είναι απίστευτα ανατρεπτική!

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από τις επόμενες φωτογραφίες μάλλον κάτι δεν πάει καλά με το "περί ανάπτυξης" και "σουηδικοφινλανδικό μοντέλο μεταλλευτικής ευτυχίας" που μας λανσάρουν....

video: https://www.youtube.com/watch?v=lIZra1MC5-U&feature=youtu.be 
 

βίντεο και φωτογραφίες από:
Stoppa gruvan i RÖNNBÄCK I BJÖRKVATTSDALEN, TÄRNABY (Facebook)

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

ΘΡΑΚΗ-ΚΙΛΚΙΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ίδια αντίσταση με τους...Σουηδούς

ΣΟΥΗΔΙΑ 20/4/2012
Για διαβάστε τι λέει η αφίσα, λέει για το Aitik αυτό που η αντίπαλη πλευρά σε άρθρα της μας το διαφήμιζε ως παράδειγμα μεταλλευτικής ευτυχίας στη Σουηδία! Για δείτε τι λέει και ο κοσμάκης στη Σουηδία:

 η αφίσα λέει:
ΘΕΣ ΑΥΤΟ...........................ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
Αν δεν το θες τότε να είσαι σήμερα 20/4 στη διαμαρτυρία ενάντια στα μεταλλεία

Η αριστερή φωτογραφία είναι από το Rönnbäck, Tärnaby όπου ένα έγκλημα σχεδιάζεται. Η δεξιά φωτογραφία είναι από το μεταλλεία Aitik στο Gällivare. Συλλαλητήριο ενάντια στα μεταλλεία για την σουηδική φύση. Πληροφορίες: http://on.fb.me/Z5tC0B
 
το κείμενο στα σουηδικά:
Vänster bild är från Rönnbäck, Tärnaby där ett dagbrott planeras. Höger bild är Aitikgruvan utanför Gällivare. Demonstrera för svensk natur, mot gruvboomen. Mer info: http://on.fb.me/Z5tC0B

πηγή: www.facebook.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2012:

ΚΙΛΚΙΣ 2012:

ΘΡΑΚΗ 2012:
 

Ουφ, ανακουφίστηκα! Η ρύπανση δεν είναι στις Σκουριές, είναι 5 χλμ μακρυά!

Ουφ, ανακουφίστηκα! Η ρύπανση δεν είναι στις Σκουριές, είναι 5 χλμ μακρυά! (φωτογραφίες)

από antigoldgreece

Μια οφειλόμενη απάντηση στην κ. Χριστίνα Ταχιάου

Χαμός έγινε στο διαδίκτυο με την παρακάτω φωτογραφία από το Στρατώνι… Η φωτογραφία κυκλοφόρησε στο Τwitter με το hashtag #skouries ως απεικόνιση της ρύπανσης της περιοχής από τα μεταλλεία.


Ακολούθησαν ποικίλες κατηγορίες για “απάτη” και “προπαγάνδα”, με πλέον αξιοσημείωτο το άρθρο της Χριστίνας Ταχιάου “Η λάσπη και ο γύρος του κόσμου”, που δημοσιεύτηκε στο protagon.gr. Η κ. Ταχιάου έσπευσε να κάνει τη φοβερή “αποκάλυψη” ότι οι Σκουριές δεν είναι παραθαλάσσιες (!) για να καταλήξει ότι …το Στρατώνι είναι πεντακάθαρο και να πάμε για μπάνιο!
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συγγραφέας του άρθρου που καταγγέλει “προπαγάνδα” παρασύρθηκε απλώς  από τον τουιτερικό της αναλφαβητισμό και δεν είχε άλλα κίνητρα. Γιατί μεταξύ μας, κυρία Χριστίνα, λίγο να ξέρεις από Twitter καταλαβαίνεις αμέσως ότι το #skouries δεν είναι τοπωνύμιο, αλλά μια λέξη-κλειδί που αφορά τα μεταλλεία και την επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική ΓΕΝΙΚΩΣ. Δηλαδή #skouries είναι οι Σκουριές, αλλά είναι και το Στρατώνι και η Ολυμπιάδα και η Μ.Παναγία και η Φισώκα και η Τσικάρα κλπ. Το #skouries μπορεί επίσης να μπει – και μπαίνει, κατά κόρον – και σε tweets που αφορούν την Ινδονησία, τον Αμαζόνιο ή την Παπούα Νέα Γουινέα που έχουν παρόμοια προβλήματα.
Ας ξαναπούμε λοιπόν τα γνωστά και αυτονόητα: Οι Σκουριές είναι στο βουνό και όχι στη θάλασσα! Στις Σκουριές δεν υπάρχει ακόμα μεταλλείο. Άρα η περίφημη φωτογραφία δεν δείχνει ρύπανση από το Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, αφού αυτό δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.
ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΜΩΣ, το σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης που έχει δημιουργήσει στην περιοχή μας η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ  μεταλλευτική δραστηριότητα. Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής Στρατωνίου-Στρατονίκης από μεταλλευτικά απόβλητα και όξινη απορροή είναι τεκμηριωμένη από πλήθος μελετών που είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου και αδιάψευστη.
Η φωτογραφία είναι από μια θεομηνία που έπληξε το Στρατώνι στις 10 Φεβρουαρίου 2010. Σωστό. Το Στρατώνι απέχει 5 χλμ από τις Σκουριές. Κι αυτό σωστό. Τη θεομηνία δεν την προκάλεσε ούτε η εταιρεία ούτε το μεταλλείο και κανείς δεν το ισχυριστηκε, ούτε τώρα ούτε τότε. Για του λόγου το αληθές δείτε τις αναρτήσεις μας εκείνων των ημερών εδώ κι εδώ. Η Ομάδα εργασίας του ΤΕΕ που ήρθε στην περιοχή έβγαλε ένα πόρισμα σχετικά με τα ΑΙΤΙΑ της φυσικής καταστροφής, που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.  Όπως όμως θα διαπιστώσουν οι αναγνώστες, το ΤΕΕ απέφυγε να ανοίξει το θέμα του του χημισμού των υλικών που οι ορμητικοί χείμμαροι κατέβασαν στο Στρατώνι.

διαβάστε τη συνέχεια του καταπληκτικού κειμένου και δείτε εφιαλτικές φωτογραφίες στο

 και ΌΧΙ αυτά τα κίτρινα και κόκκινα υγρά - δεν είναι λάσπη!

Στοκχόλμη 20/4/2013 διαμαρτυρία ΕΝΑΝΤΙΑ στα μεταλλεία

 Παρακολουθήστε ζωντανά τη σημερινή διαμαρτυρία των Σουηδών ενάντια στα μεταλλεία
Εδώ Livestreaming από τη Στοκχόλμη και τη διαμαρτυρία των Σουηδών ενάντια στα μεταλλεία - το live ξεκινάει από τις 15:00 ώρα Σουηδίας άρα 16:00 ώρα Ελλάδος

Στη συγκέντρωση θα παραστεί Έλληνας φίλος της Στοκχόλμης που θα διαβάσει και το χαιρετισμό από Χαλκιδική, Θράκη και Κιλκίς

http://www.anonsweden.se/?p=1781&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+anonswedenfeed+%28AnonSweden+|+RSS+Feed%29

Ο κυρ Παντελής καταθέτει την εμπειρία του...


... από όταν, στη δεκαετία του 70, είχε εργαστεί στις έρευνες που πραγματοποιούσε το ΙΓΜΕ στη περιοχή Βάθης-Γερακαριού. Ακούστε με προσοχή τι είχαν βρει...

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Σε…security της εταιρίας «Ελληνικός χρυσός» έχουν μετατραπεί οι αστυνομικοί της Βόρειας Ελλάδας.

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2013 14:59
Σε…security της εταιρίας  «Ελληνικός χρυσός» έχουν μετατραπεί οι αστυνομικοί της Βόρειας Ελλάδας. Η εντολή, που έχει δοθεί, από την ηγεσία της ΕΛΑΣ, να διατίθεται, καθημερινά, μία διμοιρία για τη φύλαξη του εργοταξίου στις Σκουριές και μία
δεύτερη για την…ασφάλεια του κτιρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Πολυγύρου, έχει κάνει τους αστυνομικούς «προσωπικούς φρουρούς» της εταιρίας χρυσού αλλά και των συναδέλφων τους στη Χαλκιδική.
«Με όλες αυτές τις κινήσεις» επισημαίνουν στο Thesstoday συνδικαλιστές αστυνομικοί «κάναμε τις Σκουριές, πρόβλημα όλης της αστυνομίας».
Είναι χαρακτηριστικό ότι, καθημερινά, ο Έλληνας φορολογούμενος, σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, πληρώνει από την τσέπη του εκατοντάδες ευρώ, για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της εταιρίας εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Κι αυτό γιατί, μέχρι σήμερα, τις βάρδιες στις Σκουριές και τον Πολύγυρο, κάλυπταν άνδρες των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη. Από σήμερα, όμως, σ’ αυτές τις εναλλασσόμενες βάρδιες μπαίνουν και διμοιρίες από όλους τους γειτονικούς νομούς, όπως Κατερίνη, Λάρισα, Φλώρινα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διμοιρία στοιχίζει τουλάχιστον 1000 με 2000 ευρώ την ημέρα στον Έλληνα πολίτη αφού, τώρα πια, θα απαιτηθούν και διανυκτερεύσεις.
«Οι υπολογισμοί είναι απλοί» μας λένε συνδικαλιστές αστυνομικοί «αν σκεφθείτε ότι κάθε διμοιρία διαθέτει 25 άνδρες. Κάθε ένας απ’ αυτούς, παίρνει 35 ευρώ αν μετακινηθεί, εκτός έδρας, χωρίς διανυκτέρευση. Που σημαίνει, μία διμοιρία κοστίζει 1000 ευρώ, με τις βενζίνες, χωρίς διανυκτέρευση και 2000 ευρώ με διανυκτέρευση».
Παράλληλα την αστυνόμευση της περιοχής, από τη στιγμή που δόθηκε η πρωτοφανής εντολή για εκκένωση του αστυνομικού τμήματος της Ιερισσού, έχει αναλάβει η αστυνομική διεύθυνση Πολυγύρου η οποία απέχει 60-70 χλμ οπότε υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση σε χιλιόμετρα και καύσιμα.
«Το μεγαλύτερο, όμως, κακό» υπογραμμίζουν οι αστυνομικοί στο Thesstoday, «είναι ότι έχουν αποδυναμωθεί οι αστυνομικές διευθύνσεις όλων των γύρω νομών. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 1200 κενές οργανικές θέσεις και 93 άτομα αποσπασμένα στον Έβρο, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Γιατί, εκτός από τα γήπεδα, την εγκληματικότητα, που αυξάνεται διαρκώς, την τρομοκρατία και το κυκλοφοριακό, τώρα οι συνάδελφοι έχουν επιβαρυνθεί και με τις Σκουριές».
Άλλωστε, η κάλυψη της βάρδιας δεν αφορά μόνο στα άτομα που συμμετέχουν στις διμοιρίες αλλά έχει γενικότερη επιβάρυνση στη λειτουργία των αστυνομικών διευθύνσεων καθώς οι αστυνομικοί αναγκάζονται να εργάζονται πρόσθετες ώρες. Αυτό σημαίνει ότι, όταν επιστρέψουν, δικαιούνται τουλάχιστον 2 υπερωριακά ρεπό.
«Έτσι κι αλλιώς η κατάσταση είναι πλέον τραγελαφική» καταλήγουν «αφού, σκεφθείτε ότι, την Κυριακή, ημέρα απολογίας των 2 συλληφθέντων της Ιερισσού, γύρω από το αστυνομικό μέγαρο υπήρχαν 6 διμοιρίες οι οποίες…φυλούσαν τους 1000 αστυνομικούς του μεγάρου και τους…2 προφυλακισμένους της Χαλκιδικής».
Το θέμα είναι έως πότε ο Έλληνας πολίτης θα καλείται να πληρώνει από την τσέπη του την…security ιδιωτικών εταιριών και μάλιστα πλουσιοπάροχα.

πηγή: thesstoday.gr