Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ: "Και υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά τα οποία μας κάνουν να είμαστε καχύποπτοι πέρα από την γενικότερη αρνητική εμπειρία της μεταλλευτικής δραστηριότητας του παρελθόντος"

Οι απόψεις του συνδικάτου του ΙΓΜΕ για θέματα μεταλλευτικής πολιτικής και εξορύξεων. Και για το θέμα του χρυσού.


Αχαρναί , 28-3-2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΣΚΟΥΡΙΕΣ αλήθειες και ψέματα

Όλη η ιστορία του τόπου μας, της ανθρωπότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθεια του ανθρώπου να εντοπίσει και να αξιοποίηση τον πλούτο που κρύβεται μέσα στην γη. Η ανακάλυψη και αξιοποίηση του δεν είναι από μόνες τους απαραίτητο να οδηγούν και στην ευημερία ενός λαού. Το αντίθετο θα λέγαμε στις πιο πολλές περιπτώσεις οδήγησε στην καταπίεση αν όχι στην εξαθλίωση λαών και κρατών.
Τα πρώτα επιστημονικά αποτελέσματα του ΙΓΕΥ (προηγήθηκε του ΙΓΜΕ) αποτέλεσαν την βάση για μεγάλες Eλληνικές και ξένες επενδύσεις στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας. Ενδεικτικό είναι ότι από το 1965 μέχρι το 1975 οι εξαγωγές μεταλλευτικών - μεταλλουργικών και λατομικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 1065% με μια μέση μεταβολή +27% το χρόνο και αξία 9 δις δραχμές το 1975.
Σε όλη αυτή την περίοδο η τεράστια ανάπτυξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας που έφθασε να αποτελεί ΒΑΣΙΚΌ ΕΘΝΙΚΌ ΠΌΡΟ (το 5% του ΑΕΠ), είχε σαν αποτέλεσμα τεράστια υπερκέρδη για τους επενδυτές, ληστρική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, και στην υγεία των μεταλλωρύχων, καθώς και υπερεκμετάλλευση των  εργαζόμενων καθόσον οι περιοχές ανάπτυξης των μεταλλείων - ορυχείων - λατομείων καταντούσαν μονοπαραγωγικές εξαρτώμενες από τους μεταλλειοκτήτες που εξουσίαζαν ολόκληρους νομούς ( π.χ. Φωκίδα, Εύβοια κ.α.).
Στην περίοδο της κρίσης της μεταλλείας όλοι σχεδόν οι επενδυτές εγκατέλειψαν τεράστια χρέη στο Δημόσιο (ΟΑΕ) και περιοχές με περιβαλλοντικές πληγές.
Μετά τις μεγάλες ανατροπές του 1989, οι γενικότερες πολιτικές συγκυρίες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, επηρέασαν αρνητικά την πολιτική αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου με αποτέλεσμα τον περιορισμό και της έρευνας.
Την ίδια περίοδο που το ΙΓΜΕ μηδένιζε τα κονδύλια της έρευνας του ορυκτού πλούτου, οι χώρες με μεταλλευτικό ενδιαφέρον επένδυαν στην έρευνα προκειμένου στην περίοδο της ζήτησης να γνωρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. Έτσι το 1999 άρχισε η πολιτική συρρίκνωσης του ΙΓΜΕ, για να καταντήσει σήμερα ΙΓΜΕ(Μ;;;), μέσω της αντισυνταγματικής ΚΥΑ, διακριτό τμήμα του ΕΚΒΑΑ, που ορίζεται ως κέντρο που λειτουργεί στη λογική «κόστους / κέρδους» με 130 απολυμένους - εφέδρους σε σύνολο 280 εργαζόμενων.
Σήμερα κάτω από τις εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συνθήκες της χώρας που επέβαλλε η ξένη και ντόπια τρόϊκα, δεν μπορεί εν ονόματι της αντιμετώπισης της ανεργίας, οποιαδήποτε  επενδυτική πρωτοβουλία να υιοθετείται, χωρίς την ανάλογη επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική άποψη αρμόδιων φορέων της πολιτείας.

Στα πλαίσια αυτά οι εργαζόμενοι στο ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) αντιμετωπίζουν και την περίπτωση της επένδυσης του Ελληνικού Χρυσού στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα ενώ στην περίπτωση της TVX είχε κληθεί το ΙΓΜΕ να γνωματεύσει για το όλο επενδυτικό σχήμα (άσχετα αν και τότε δεν υιοθετήθηκαν πλήρως οι απόψεις του) δεν συνέβηκε το ίδιο και στην περίπτωση των Σκουριών όπου το όλο σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός μεταλλείου σε μια ευαίσθητη οικολογικά περιοχή και η μόνη εμπλοκή του ΙΓΜΕ περιορίστηκε στην υδρογεωλογική έρευνα από την οποία προκύπτει, ότι το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής γύρω από την εκμετάλλευση, θα διαταραχθεί με τον υποβιβασμό της στάθμης των υπόγειων νερών κατά εκατοντάδες μέτρα προκειμένου να λειτουργήσει το μεταλλείο.
Εκτός από τα γενικότερα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης που αποτελούν μια λεόντεια συμφωνία υπέρ της Εταιρείας όπως:
 το· οικονομικό σκάνδαλο του αντίτιμου της μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003, όπως αναγνωρίστηκε ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 το· γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία προσέφυγε για την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιδίκασε το 2011 πρόστιμο ύψους 15,34 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζοντας ότι το ελληνικό δημόσιο υπέστη ζημιά από αυτήν την αγοροπωλησία, πριν ακόμα και από την ενδιαφερόμενη εταιρεία που καλούνταν να πληρώσει.
 η μη· τροποποίηση του μεταλλευτικού κώδικα της χούντας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα Να εισπράξει ούτε ΕΥΡΩ από τα δικαιώματα εξόρυξης.
παραμένουν προς διερεύνηση μια σειρά θέματα τεχνικά, περιβαλλοντικά στα οποία το ΙΓΜΕ θα μπορούσε να διατυπώσει άποψη. Και υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά τα οποία μας κάνουν να είμαστε καχύποπτοι πέρα από την γενικότερη αρνητική εμπειρία της μεταλλευτικής δραστηριότητας του παρελθόντος. Ορισμένα από τα θέματα αυτά συνδέονται με :

   την εφαρμογή της· προτεινόμενης μεταλλουργικής κατεργασίας με τη μέθοδο της "ακαριαίας τήξης" (ή flash smelting) της Φινλανδικής εταιρείας Outotec, δεδομένου ότι ακόμη και η ίδια η Οutotec απαριθμεί μια σειρά από σοβαρές αβεβαιότητες για τη βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας,

   με την «παγκόσμια· πρωτοτυπία» επεξεργασίας αρσενοπυρίτη σε ένα μεταλλουργικό μίγμα υπερδιπλάσιας περιεκτικότητας σε αρσενικό, περιεκτικότητας πιθανότατα απαγορευτικής για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων και των κατοίκων των γύρω περιοχών, δεδομένου ότι ούτε η Κίνα, ούτε ακόμη και η Ναμίμπια δεν επιτρέπουν την επεξεργασία τέτοιων μεταλλουργικών μιγμάτων,

 την· ενδεχόμενη επαναφορά χρησιμοποίησης κυανίου, με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών.

  με την ενδεχόμενη· έως και βέβαιη παρουσία πλατινοειδών (παλλάδιο, πλατίνα) η  εκμετάλλευση των οποίων ανεβάζει αισθητά την προστιθέμενη αξία του μεταλλείου

  τη μη εκπόνηση· Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως απαιτεί η       εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σε μίας τέτοιας κλίμακας εξόρυξης, σε συνδυασμό με την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 143088/11/04/2005, όπως άλλωστε διαπίστωσε στις 12-13/5/2010 κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Η μη εμπλοκή του ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) στο όλο θέμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία γνωρίζει ότι πυρομεταλλουργική μέθοδος flesh smelting εάν τροφοδοτηθεί με υψηλή περιεκτικότητα σε Αρσενικό θα μολύνει σίγουρα το περιβάλλον αφού αυτό κατανέμεται στα απαέρια, στην σκουριά αλλά και στο προς αξιοποίηση προϊόν με αποτέλεσμα ούτε η επένδυση να είναι οικονομικά βιώσιμη αφού θα χρειασθεί μετά το προϊόν να καθαρισθεί με πολύπλοκες υψηλού κόστους μεθόδους.

Για αυτό παραπέμπει την λειτουργία του εργοστασίου flesh smelting στον 8ο χρόνο, ενώ η μητρική European Goldfields  σε έκθεση που δημοσιεύτηκε μετά την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης αποκαλύπτει ευθέως ότι τροποποιεί μονομερώς την εγκριθείσα ΜΠΕ και στην ουσία εγκαταλείπει το εργοστάσιο. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι η Εταιρεία περιέλαβε το εργοστάσιο για να πάρει την άδεια λειτουργίας (παραγωγή τελικού προϊόντος) και παράλληλα να εμφανίζει μια νέα μέθοδο απαλλαγμένη από την κυάνωση της TVX. Επόμενα για 8 χρόνια η Εταιρεία θα εξαγάγει νόμιμα χρυσοφόρο εμπλούτισμα, χωρίς εγχώρια επεξεργασία που θα έδινε πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία.  


Στο εύλογο ερώτημα αν θα ήμασταν υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης Επένδυσης θα λέγαμε ότι η τεχνολογία δημιουργεί προβλήματα, αλλά και λύνει προβλήματα και ότι απαιτούνται μελέτες και δοκιμές καθαρισμού πριν την τροφοδοσία του flesh smelting. Ποίος όμως φορέας είναι αξιόπιστος να κάνει αυτού του είδους τις μελέτες όταν το ΙΓΜΕ είναι υπό διάλυση και επίσης ποίος θα ελέγξει τα αποτελέσματα οικονομικά, τεχνικά περιβαλλοντικά ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπως οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων διαλύονται και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα  στοιχειώδη (Ασωπός);
Επίσης θα πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι το περίφημο fast track των επενδύσεων δεν εκτιμάει τον κίνδυνο, μετά από μερικά χρόνια εκμετάλλευσης και καταστροφής του περιβάλλοντος, διολίσθησης της τιμής του χρυσού διεθνώς σε επίπεδα που θα καθιστούν μη βιώσιμη την εξόρυξη, οι κάτοικοι και το ελληνικό δημόσιο να βρεθούν αντιμέτωποι με τη γνωστή πρακτική των μεταλλευτικών εταιριών να πτωχεύουν και να εγκαταλείπουν τα μεταλλεία πριν «αναγκαστούν» να το κάνουν στο τέλος των εργασιών τους.
Σε ότι αφορά την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, με ικανοποιητικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στους εργαζόμενους στα μεταλλεία, η εφαρμοζόμενη πολιτική, τους έχει οδηγήσει στην απαξίωση με την υλοποίηση των επιδοτούμενων από το ΕΣΠΑ προγραμμάτων κατάρτισης δίμηνης διάρκειας για άνεργους, που τα έχουν πληρώσει οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι μέσω της φορολογίας για να καρπώνεται ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 40 -45% η ELDORADO GOLD.

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να κάνουμε σαφές ότι διαφωνούμε ριζικά με σκοταδιστικές αντιλήψεις που απορρίπτουν γενικά την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου και εν ονόματι οποιουδήποτε κινδύνου επενδυτικού σχεδίου να σταματήσει γενικά η έρευνα του. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η γνώση είναι δύναμη και με αυτή την έννοια δεν κατανοούμε αντιδράσεις που γίνονται σε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τον Ορυκτό Πλούτο, δεδομένου μάλιστα ότι  στην 60χρονη πορεία του ΙΓΜΕ έχει δώσει με επιτυχία ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν την απορρύπανση και την αποκατάσταση μεταλλείων και λατομιών.

Τέλος προκειμένου να τοποθετηθούμε για την συγκεκριμένη Επένδυση της Ελληνικός Χρυσός δεν μπορεί να μην παίρνουμε υπόψη τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής όπου αντί για διάλογο και εγγυήσεις, αντιμετωπίζουν το κράτος του Δένδια με τις χουντικής εμπνεύσεως, πρακτικές σύλληψης κατοίκων, λόγω της συμμετοχής τους σε κινητοποιήσεις κατά της επένδυσης, τις «εξαφανίσεις» κατοίκων, τις λήψεις DNA από πολίτες της περιοχής παρά τη θέλησή τους με μόνη αιτιολογία ότι εκφράστηκαν δημόσια κατά της επένδυσης, τη ρήψη δακρυγόνων μέσα σε σχολεία και την κλήση σε απολογία στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία σε 15χρονες μαθήτριες, σε παράβαση κάθε νομιμότητας. Ανάπτυξη με ΜΑΤ και τρομοκρατία δεν γίνεται, δεν μπορεί με την ΑΝΕΡΓΙΑ να εκβιάζεται η κοινή λογική, η επιστήμη και η έρευνα.
Το Συνδικάτο έχει πάγια θέση την εντατικοποίηση της έρευνας του Ορυκτού Πλούτου και την αξιοποίηση του προς όφελος του λαού και του τόπου. Για όλους τους λόγους που προαναφέραμε λέμε ΟΧΙ στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, συμπαραστεκόμαστε σε όσους αγωνίζονται για μια αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου με τις προϋποθέσεις που αναφέραμε.

πηγή: Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ
βίντεο: Η συνέντευξη τύπου  

"Τότε ποιος θα το κάνει;"

Αν ούτε καν εμείς στη Σουηδία δε φροντίσουμε για το περιβάλλον, την υγεία, τους ιθαγενείς και τις τοπικές κοινωνίες - τότε ποιος θα το κάνει;

Διαδήλωσε μαζί μας στις 20/4 στη  Στοκχόλμη ενάντια στην έκρηξη εξόρυξης - για ένα βιώσιμο μέλλον


πηγή: gruvdemo.wordpress.com

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Ψήφισμα του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του Α.Π.Θ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 
«Το “Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών” (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) ιδρύθηκε πριν έναν χρόνο με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τη μελέτη και προβολή σε διεθνή κλίμακα του μεγάλου φιλοσόφου της αρχαιότητας Αριστοτέλη,μαθητή του Πλάτωνα και δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. και άσκησε με το έργο του μια συνεχή επίδραση στην ανθρώπινη διανόηση, για ένα διάστημα 2500 χρόνων.
 
Στόχος του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» είναι να καταστεί πόλος έλξης για όλους τους μελετητές και σπουδαστές της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, αλλά και για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι, μεταξύ των σκοπών που έχει θέσει περιλαμβάνονται: η διοργάνωση Θερινού Σχολείου (Summer School) για φοιτητές σε συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους Αριστοτελιστές, η διεξαγωγή διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Συμποσίων. Οι δραστηριότητες αυτές θα φιλοξενούνται όχι μόνον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και σε εγκαταστάσεις στον χώρο της «Σχολής του Αριστοτέλους» στη Μίεζα της Νάουσας, καθώς και σε κατάλληλες κτηριακές υποδομές που σχεδιάσθηκαν για να υλοποιηθούν δίπλα στον χώρο των ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, πατρίδας του Αριστοτέλη, στην περιοχή της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.
 
Η μεγάλη αρχαιολογική ανασκαφή με τις εργασίες των τελευταίων 20 και πλέον ετών έχει αποκαλύψει ολόκληρη την πόλη των ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, η οποία βρίσκεται σε μια θαυμάσια τοποθεσία και περιβάλλεται από έναν εξαιρετικό φυσικό χώρο της ευρύτερης περιοχής με πολύτιμα δάση, με πανέμορφες θάλασσες και με πλούσια βιοποικιλότητα. Την μοναδική στο είδος της αυτή βιοποικιλότητα, η οποία υπήρχε ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη και παρέμεινε έως τώρα άθικτη, την είχε μελετήσει επισταμένως ο Σταγειρίτης φιλόσοφος, κάτι το οποίο τον κατέστησε, πέραν όλων των άλλων, και τον πρώτο φυσιοδίφη της αρχαιότητας.
 
Έχουμε διαχρονική υποχρέωση να διαφυλάξουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να καταστεί η γενέτειρα του Αριστοτέλη κέντρο παγκόσμιας πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. H Αειφόρος Ανάπτυξη που εναρμονίζει την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και πλούσιου φυσικού πλούτου είναι αυτό που αρμόζει για την ανάπτυξη της μοναδικής αυτής περιοχής. Kάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της σχετικής Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη του πολίτη για την τήρηση της εφαρμογής των ανωτέρω έχει κλονισθεί λόγω απαλλαγής του προηγούμενου φορέα εξόρυξης από την υποχρέωση αυτή κατά το παρελθόν. Άλλωστε, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι η βασική μελέτη οφέλους–κόστους της παρούσας επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία λογικά θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κάθε σχετικής απόφασης της Πολιτείας, δεν έχει ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα.
 

Τα Στάγειρα είναι μνημείο της ανθρωπότητας και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί.
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» στην 8/19-3-2013 Συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για ανεπανόρθωτη καταστροφή του ευρύτερου περιβάλλοντος της Χαλκιδικής, που διατυπώθηκαν από έγκριτους επιστήμονες και καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, από Πανελλήνιους Επιστημονικούς φορείς, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από Δημοτικές Αρχές, από την τοπική κοινωνία και από Οργανώσεις, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: να εκφράσει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή του για τις επαπειλούμενες σοβαρές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον, με όλα τα παρελκόμενα, από την σχεδιαζόμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του φυσικού ορυκτού πλούτου της περιοχής και να απαιτήσει τον απόλυτο σεβασμό για τον χώρο και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το πνεύμα του μεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη.
 
Ο κύριος πλούτος της Ελλάδας δεν είναι ο χρυσός του υπεδάφους της, αλλά η μακραίωνη ιστορία της και ο πολιτισμός της. Αυτά σε συνδιασμό με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, τα πολύτιμα δάση και τη βιοποικιλότητα της Χαλκιδικής και των Αρχαίων Σταγείρων, γενέτειρας του οικουμενικού φιλοσόφου Αριστοτέλη, μπορούν να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, ισχυρότατο μοχλό για βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και ανάπτυξη της περιοχής».

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

"Άπληστον Κέρδος" στο Κιλκίς

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η  Κοινωνία Πολιτών Ν. Κιλκίς με την υποστήριξη του Ο.ΠΟ.Ν.Γ.Α. του Δήμου Κιλκίς, υποδέχεται το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
"Δευτέρα, 1η Απριλίου 20.00: Άπληστον κέρδος
Σκηνοθεσία – Σενάριο – Φωτογραφία – Μοντάζ – Ήχος - Παραγωγός: Γιάννης Kαρυπίδης
Έγχρωμο, 67΄"
Μια περιήγηση στους τόπους της επικείμενης καταστροφής, με ξεναγούς τους πρωτεργάτες της αντίστασης στις εξορύξεις χρυσού στη Βόρειο Ελλάδα. Ένα χρονικό δεκαπενταετών αγώνων των κατοίκων ενάντια στο άπληστον κέρδος.

apliston-kerdos-tainia

ΣΟΥΗΔΙΕΣ και ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ

Κάτω κάτω στο τέλος βρείτε τις πηγές !

"Μα, τι αχάριστοι που είστε!"
"Μα, δεν έχετε ακούσει για την ευτυχία των μεταλλείων στη Φινλανδία;"
"Μα, στη Σουηδία ο κόσμος ζει δίπλα στα μεταλλεία"
"Μα, αφού δεν ξέρετε για τι μιλάμε, τι διαμαρτύρεστε;"
"Μα, να γίνει διάλογος..."
"Μα, ...."

ΜΑ, ας μας εξηγήσει κάποιος από αυτούς που τόσα και τόσα έχουν πει - όπως αυτά παραπάνω, ας μας εξηγήσει αυτήν την αφίσα:


Ξέρετε τι λέει;
Λέει:
«Μια τεράστια έκρηξη σε όλη τη Σουηδία.
Οι εταιρείες αδειάζουν τον ορυκτό μας πλούτος και   
Μετά εξαφανίζονται μαζί με κέρδη δισεκατομμυρίων.
Ο κοσμάκης μένει πίσω με κατεστραμμένη γη και μολυσμένο νερό.»

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ για σταθερή γη και καθαρό νερό - Σάββατο 20 Απριλίου
Συγκέντρωση στο Norra Bantorget στις 14:00 και στο Sergels Torg στις 15:00
Συνδιοργάνωση: ltbiologerna, Urbergsgruppen, Budkaveln και πολλοί άλλοι...


Το Σάββατο 20/4/2013 η TV δεν πρόκειται να μας τα δείξει αυτά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΕΡΙΤΤΑ

ΠΗΓΕΣ: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Το event για το συλαλλητήριο στο facebook:
https://www.facebook.com/events/515705818473185/?ref=3

Η αφίσα για το συλλαλητήριο από την ομάδα της Σκανδιναβίας:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412704228826001&set=a.335819156514509.76585.334147206681704&type=1&theater

Μία από τις ομἀδες ομάδες αγώνα ενάντια στα μεταλλεία των Σουηδών:
https://www.facebook.com/groups/stoppagruvan/

Μία άλλη από τις επιτροπές αγώνα ενάντια στα μεταλλεία των Σουηδών:
https://www.facebook.com/urbergsgruppen

και μια άλλη επιτροπή αγώνα (Σουηδών και πάλι):
www.whatlocalpeople.se

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Τα λερωμένα, τ’ άπλυτα! Έργα και ημέρες μεταλλευτικών εταιρειών στον… Καναδά!


Έστω ότι θέλει κάποιος να παραβλέψει την αρνητική προϊστορία στην προστασία των πολιτών και περιβάλλοντος από την πλευρά την ελληνικής πολιτείας. Έστω ότι καλοπροαίρετα πείθεται από τα λόγια της τέως γραμματέως ΥΠΕΚΑ κ. Καραβασίλη πως η μεταλλευτική δραστηριότητα στο Κιλκίς θα είναι η πρώτη που όλα θα σχεδιαστούν και θα ολοκληρωθούν τέλεια (άσχετα αν σε πλείστες όσες περιπτώσεις “οι μεταλλευτικές / λατομικές δραστηριότητες ήταν μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης περιβαλλοντικές καταστροφές” - δείτε τα πρακτικά συνεδρίασης Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής 16/02/2012.) Έστω...Τι θα μπορούσε να πει αυτός ο “κάποιος” στα όσα περιγράφονται στο κείμενο που παρατίθεται στην συνέχεια και που αποδεικνύει πως ακόμα και στον Καναδά - στη χώρα του δικού μας “επενδυτή” El Dorado - οι μεταλλευτικές εταιρείες δεν φρόντισαν να αποτρέψουν την καταστροφή, να μην αφήσουν πίσω τους συντρίμμια, να μην βάλουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.


Δύο στοιχεία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής στο άρθρο: πρώτον το γεγονός πως μια δεκαετία αφότου έκλεισε το μεταλλείο τα προβλήματα όχι απλώς συνεχίζουν να υφίστανται αλλά μεγεθύνονται και επηρεάζουν άμεσα ανθρώπους και περιβάλλον. Και δεύτερον το κόστος της αποκατάστασης: μόνο το πρώτο σκέλος που αφορά στις άμεσες και επείγουσες διαδικασίας καθαρισμού ανέρχεται στα 372 εκατομμύρια ευρώ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας του πλήρους καθαρισμού και αποκατάστασης δεν έχει κοστολογηθεί ακόμη. Αυτό όταν για το έργο των Σκουριών η εγγυητική επιστολή ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ διαφημίζεται ως κάτι που θα πρέπει να μας καθησυχάζει.


Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ottawacitizen.com στις 17/3/2013, μόλις 4 ημέρες πριν την 21/3/2013, ημέρα που το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μας βαφτίσει χωροταξικά “μεταλλευτική περιοχή” και να σχεδιάσει για εμάς ως ανάπτυξη τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Προφανώς η ενημέρωση που λαμβάνουν δεν εμπεριέχει άρθρα σαν το παρακάτω...Φόβοι απελευθέρωσης αρσενικού:  η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά σχεδιάζει επείγον καθαρισμό τοξικού ορυχείου


Στην περιοχή Yellowknife του Καναδά ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν επείγουσες διαδικασίες καθαρισμού ενός εγκαταλειμμένου μεταλλείου χρυσού που καταρρέει, καθώς αντιμετωπίζουν τον άμεσο κίνδυνο απελευθέρωσης τεράστιων ποσοτήτων αρσενικού, αμίαντου και άλλων τοξικών ουσιών.


Ο Mark Palmer, ανώτερος σύμβουλος για θέματα Ιθαγενών και Ανάπτυξης του Βορρά στο έργο Giant Mine Project, λέει πως “πρόκειται για ιδιαίτερα τρομακτικά υλικά”. Και περιγράφει τον προτεινόμενο καθαρισμό των υπό κατάρρευση και γεμάτων από δηλητήρια εγκαταστάσεων και στοών στις όχθες της λίμνης Great Slave ως μία εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία.


“Ανησυχούμε πως θα καταρρεύσουν και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα έχουμε διαρροή”.


Το μεταλλείο Giant Mine λίγο έξω από το Yellowknife ήταν ο οικονομικός στυλοβάτης της περιοχής για 50 χρόνια. Ο χρυσός του όμως βρισκόταν σε αρσενοπυριτικά πετρώματα. Και έτσι όταν τελικά το μεταλλείο έκλεισε το 2004, περίπου 237.000 τόννοι ιδιαίτερα τοξικού, υδατοδιαλυτού τριοξείδιου του αρσενικού παρέμειναν στην περιοχή.


Το μεγαλύτερο μέρος του αρσενικού, συγκεντρωμένο με μορφή σκόνης σε τεράστιους σωρούς, τοποθετήθηκε μέσα σε 15 υπόγειους θαλάμους, κάποιοι από τους οποίους είναι αρκετά μεγάλοι για να χωρέσουν μία πολυκατοικία 11 ορόφων. Περίπου 3.600 κυβικά μέτρα αρσενικού και μολυσμένων με αρσενικό υλικών παρέμειναν στην επιφάνεια μέσα σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μη περιορισμένα και σε πολλές περιπτώσεις εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης.


Το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην ιστορία του Καναδά, ύψους 488 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (περίπου 372 εκκατομύρια ευρώ), για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων και τον ασφαλή εγκλεισμό του αρσενικού στους υπόγειους θαλάμους, βρίσκεται υπό εξέταση και σχεδιασμό από την επιτροπή ελέγχου περιβάλλοντος. Όμως, οι αναφορές των μηχανικών αναφέρουν πως η κατάσταση τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και ορισμένων από τους υπόγειους θαλάμους έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ που η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να ξεκινήσει άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την απελευθέρωση των διαφόρων δηλητηρίων. Στα δηλητήρια αυτά περιλαμβάνονται επίσης υδράργυρος, κυάνιο και PCB (σημείωση μεταφραστή: τα PCB είναι τοξικά χημικά που η χρήση τους έχει απαγορευτεί στις ΗΠΑ από το 1979.)


Στην έκθεση του τμήματος ελέγχου περιβάλλοντος αναφέρεται πως “σε πολλές από τις υπόγειες δομές (στοές και θάλαμοι) έχουν εμφανιστεί σημαντικά προβλήματα σταθερότητας,  που έχουν οδηγήσει και στη δημιουργία καταβοθρών στην επιφάνεια”.


“Υπάρχει η πιθανότητα για σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο πληθυσμό από την πτώση επιχρισμάτων, την μερική κατάρρευση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την έκθεση ανθρώπων και αγρίων ζώων σε αρσενικό και αμίαντο” συνεχίζει η ίδια έκθεση.


Η δηλητηρίαση από αρσενικό αρχικά εκδηλώνεται με πονοκεφάλους, σύγχυση, έντονη διάρροια και ζαλάδα. Όταν η δηλητηρίαση γίνεται οξεία, τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν διάρροια, εμετούς, αιματουρία, μυϊκές κράμπες, απώλεια του τριχωτού της κεφαλής, στομαχόπονο και σπασμούς. Αν συνεχιστεί η έκθεση στο αρσενικό επέρχεται κώμα και στην συνέχεια θάνατος.

Φωτογραφίες από την περιοχή δείχνουν σωρούς αρσενικού με μορφή σκόνης να κείτονται εκτεθειμένοι στους παλιούς αεραγωγούς που την μετέφεραν υπόγεια. Οι αεραγωγοί αυτοί σιγά - σιγά αποκολλώνται από τα κτίρια στα οποία ήταν στερεωμένοι καθώς οι τσιμεντένιες και ξύλινες κολώνες που τους στήριζαν καταρρέουν.


Το χιόνι και η βροχή πέφτουν ανεμπόδιστα μέσα από τρύπες στους τοίχους και στην οροφή πάνω σε μολυσμένο από αρσενικό εξοπλισμό. Και η μόνωση και οι σωλήνες που περιέχουν αμίαντο διαλύονται και σκορπίζονται, καθώς είναι εκτεθειμένα στον άνεμο.


Οι υπόγειοι θάλαμοι στους οποίους είναι “αποθηκευμένη” η μεγαλύτερη ποσότητα αρσενικού αντιμετωπίζουν διπλό κίνδυνο: κατάρρευση της επιφάνειας από πάνω τους αλλά και του ενδιάμεσου “πατώματος” με άλλους θαλάμους και στοές που βρίσκονται βαθύτερα. Η κύρια καμινάδα του παλιού μεταλλείου ήδη καταρρέει.


Ο κύριος Palmer τονίζει πως οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν το καλοκαίρι, πριν οι διάφορες τοξικές ουσίες αρχίσουν να διαφεύγουν στο περιβάλλον. “Υποστηρίζουμε πως μπορεί να συμβεί. Και το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο και μη αποδεκτό. Ο κύριος στόχος μας είναι η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων αυτής της βορεινής περιοχής και των ανθρώπων που θα εργαστούν για τον καθαρισμό.” Ελπίζει πως οι απαραίτητες εγκρίσεις θα βρίσκονται στα χέρια τους ως τον Ιούνιο.


Αλλά και η ίδια η διαδικασία καθαρισμού είναι επικίνδυνη. Το χειρότερα επιμολυσμένο κτίριο, αυτό στο οποίο γινόταν ο διαχωρισμός αρσενικού και χρυσού, θα πρέπει να σφραγιστεί πριν ξεκινήσουν να το κατεδαφίζουν. Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν στολές αντιμετώπισης βιολογικών απειλών και να αναπνέουν αέρα από φιάλες.


Όσο γίνεται περισσότερο από το αρσενικό θα πρέπει να συλλεχθεί και να σταλεί σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης. Τα μπάζα από τα κτίρια θα πρέπει να αφαιρεθούν από την περιοχή και να αποθηκευτούν ως που να ξεκινήσει ο καθαρισμός και η αποκατάσταση τους.


Ο κύριος Palmer εκτιμά πως η επείγουσα διαδικασία καθαρισμού θα διαρκέσει δύο καλοκαίρια (σημείωση μεταφραστή: η περιοχή βρίσκεται στον βόρεια Καναδά όπου ο χειμώνας είναι αρκτικός.) Ως τότε θεωρεί πως το σχέδιο για τον πλήρη καθαρισμό και αποκατάσταση της περιοχής θα έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί. Σε ότι αφορά στο κόστος της διαδικασίας του πλήρους καθαρισμού και αποκατάστασης δεν μπορεί να κάνει κάποια πρόβλεψη, καθώς το έργο τώρα έχει ξεκινήσει να δέχονται προσφορές από ενδιαφερόμενες εταιρείες.


Όποιο όμως και να είναι το κόστος, θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους. Το Giant Mine είχε δημιουργηθεί πριν οι μεταλλευτικές εταιρείες αρχίσουν να είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν εγγυητικές επιστολές για την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών.


Το κόστος αντιμετώπισης του άμεσου τοξικού κινδύνου του Giant Mine είναι η τελευταία προσθήκη στην πικρή κληρονομιά του μεταλλείου.


Αν και κάποτε παρείχε τα μέσα για να ζήσουν κάποιες γενιές κατοίκων του Yellowknife, στο Giant Mine το 1992 έλαβε χώρα μία από τις πιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας που είχε ως αποτέλεσμα μια προμελετημένη υπόγεια έκρηξη στην οποία σκοτώθηκαν εννέα μεταλλωρύχοι.


Μετά από αυτό το γεγονός, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Royal Oak Mines πτώχευσε, αφήνοντας το ταμείο παροχής συντάξεων εξαιρετικά μειωμένο. Πολλοί από τους μακρόχρονα εργαζόμενους πήραν μόνο ένα μέρος από τα οφειλόμενα χρήματά τους.


Οι χήρες των δολοφονημένων μεταλλωρύχων αναγκάστηκαν να περάσουν πολλά χρόνια αγωνιζόμενες στα δικαστήρια για να κερδίσουν αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία τελικά και έχασαν στο Ανώτατο Δικαστήριο.


Ο καταδικασμένος για τις δολοφονίες απεργός Roger Warren συνεχίζει να εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

άλλα καλούδια για τις εξορυκτικές του Καναδά:
https://antigoldgreece.wordpress.com/2009/02/04/canadian-mining/
https://antigoldgreece.wordpress.com/2009/02/02/uglycanadian2/
https://antigoldgreece.wordpress.com/2009/02/02/uglycanadian/
https://antigoldgreece.wordpress.com/2009/02/07/canadian-companies/
https://antigoldgreece.wordpress.com/2009/04/23/canadianadvantage/
https://antigoldgreece.wordpress.com/2012/05/06/mining-injustice-toront/

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Υγιής Ελπίδα...

Μετά το 5:33 σου έρχεται να κλάψεις!

Ιερισσός - αντίστασης Χαλκιδικής στην υποδούλωση και εξόντωση

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4OYFp6HJ0Gs

το υπόλοιπο από το alterthess.gr

Εκτυπώσιμη μορφήSend to friendPDF version
2013-03-25_13.35.36.jpg
15:30: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδήλωση και η πορεία στη Χαλκιδική.
15:05: Πλήθος κόσμου ανέβηκε μέχρι την περιοχή Κεραίες και αυτή την στιγμή πραγματοποιείται κατάβαση προς τη Μεγάλη Παναγιά.
14.30: Η κεφαλή της πορείας έχει φτάσει στην περιοχή Κεραίες ενώ ΜΑΤ είναι παραταγμένα στο δρόμο σε μικρή απόσταση από το Χονδρό Δέντρο
13.40: Μια μεγάλη σε όγκο πορεία ξεκίνησε από τη Μεγάλη Παναγιά με κατεύθυνση το Χονδρό Δέντρο
Χαλκιδική 25/3

Χαλκιδική 25/3

12.55: Η αστυνομία σταμάτησε τα λεωφορεία των διαδηλωτών που ξεκίνησαν από την Ιερισσό για να πραγματοποιήσει ελέγχους. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε όλη την διαδρομή από την Ιερισσό στο Χονδρό Δέντρο.
Χαλκιδική 25/3
Σε διαμαρτυρία ενάντια στην αστυνομική βία εξελίχθηκε η παρέλαση στην Ιερισσό. Οι μαθητές φόρεσαν μπλουζάκια στα οποία αναγράφεται "ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ; 07-03-2013" και αναφέρονται στην επέμβαση των ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας στην περιοχή στις 7/3.
2013-03-25_11.33.20.jpg

ierissos 25mar
Στον κόμβο Παναγιάς διοργανώνεται συγκέντρωση από τις Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής και ήδη από τις 12 έχει αρχίσει η προσέλευση του κόσμου. Οι συγκεντρωμένοι θα κατευθυνθούν με πορεία στο Χονδρό Δέντρο.
H ανακοίνωση:
"Πέρασε ένας χρόνος από την 25η Μαρτίου 2012, όταν πολίτες κάθε ηλικίας βιώσαν την αστυνομική βία και κρατική καταστολή, σε εντεταλμένη υπηρεσία εξυπηρέτησης συμφερόντων πολυεθνικών και μεγαλοεργολάβων.
Πέρασε ένας χρόνος αδιάκοπου και κλιμακούμενου αγώνα. Ενός αγώνα για την επιβίωση, την απασχόληση, το βουνό, τα δάση, τα νερά, τον αέρα, το μέλλον και την αξιοπρέπεια. Ενός αγώνα που δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα, αποσιωπήθηκε και συκοφαντήθηκε.
Για τον αφανισμό αυτού του αγώνα επιστρατεύτηκαν ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα, προπαγανδιστικά ΜΜΕ, πρέσβεις, εκβιαστές, τραμπούκοι, κρατική τρομοκρατία, αστυνομική αυθαιρεσία, δακρυγόνα στα σχολεία. Για τον αφανισμό αυτού του αγώνα βιάζεται η αλήθεια, βιάζεται η ζωή μας, καταπατούνται τα συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματά μας.
Εμείς όμως είμαστε ακόμη εδώ. Είμαστε πιο δυνατοί και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Έχουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη ανθρώπων απ’ όλη την Ελλάδα, ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο.
Tη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013, συγκεντρωνόμαστε στο κόμβο της Μεγάλης Παναγίας και περπατάμε προς το Χοντρό Δέντρο. Επισκεπτόμαστε τον Κάκαβο για να του δώσουμε γι’ άλλη μια φορά την υπόσχεση ότι όσο υπάρχουμε θα υπάρχει και το βουνό. Ότι όσο υπάρχουμε, οι ανθρώπινες ζωές θα είναι πάνω απ’ τα κέρδη των ισχυρών.
Να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα αντέξουμε και θα νικήσουμε!".

Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Ημερίδα ΔΗΜΑΡ 20/3/2013 -Το χρονικό και οι ομιλίες μιας ενδιαφέρουσας ημέρας !Ημερίδα ΔΗΜΑΡ για τα μεταλλεία Χαλκιδικής – Κιλκίς, στις 20/3/2013 στη Θεσσ/νίκη
Το χρονικό και οι ομιλίες μιας ενδιαφέρουσας ημέρας !


 …ξεκινάμε: 

Συντονιστής ο κ Ευάγγ. Ζορκάδης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ.
Κάνει μια μικρή εισήγηση εκφράζοντας κυρίως προβληματισμούς και ερωτήματα επί του θέματος.


 

 
Ο κ.Ανδρέας Κουράκης, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης:
Λόγος αυστηρός – κοφτές προτάσεις – ξεκάθαρα συμπεράσματα: Δε λέει κάτι της κατηγορίας δεν έχω πειστεί - λέει ξεκάθαρα πως έχει πειστεί για τους κινδύνους, το ξεπούλημα, την έλλειψη εθνικού κέρδους. Αναφέρεται στην προ ημερών συζήτηση επί του θέματος στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και είναι ξεκάθαρο ότι εκείνη την ημέρα πείστηκε για το δίκαιο του αγώνα μας.Στυλιανού Άρης Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ - Τμήμα Πολιτικών Επιστημών:
Η εισήγησή του αφιερώνεται περισσότερο στην ανάδειξη του πολιτικού και κοινωνικού στοιχείου της υπόθεσης, του άδικου και της βίας – προφανώς ορμώμενος από τα τρέχοντα γεγονότα κρατικής βίας στη Χαλκιδική.


Ελευθεριάδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
Άρτια προετοιμασμένος και με πολλά στοιχεία (έχει μελετήσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας), ακόμη και χωρίς το usb στικάκι, έθεσε τις σωστές ερωτήσεις, έδωσε και τις απαντήσεις με αποδείξεις. Δυστυχώς δεν είχε την ίδια τύχη με τις ερωτήσεις που έθεσε προς τα παρευρισκόμενα στελέχη της «Ελληνικός» Χρυσός [τα εισαγωγικά δε μας ξέφυγαν…]. Διακόπηκε πολλές φορές από τα στελέχη αυτά που έπρεπε να επιβάλλουν το εκτόπισμά τους στην αίθουσα, αλλά παρόλα αυτά όσες φορές κι αν τους έκανε ερωτήσεις (κοινώς ρεζίλι) δεν απαντήθηκαν! Πώς κάνετε δηλώσεις για 5.000 θέσεις εργασίας όταν στη δική ΣΑΣ ΜΠΕ αναφέρονται περίπου 1.300 θέσεις εργαζομένων και 700 έμμεσα απασχολούμενων; Ούτε αυτό απαντήθηκε! Πολλά ερωτήματα τέθηκαν και έμειναν αναπάντητα! …διαβάστε στη συνέχεια


Κατσιφαράκης Κων/νος καθηγητής ΑΠΘ - τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με M. Sc. in Eng. Mechanics University of Florida Πτυχιούχος Γεωλόγος ΑΠΘ
Συνοπτικά είπε πως ο όγκος του σχεδιαζόμενου έργου ξεπερνάει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ήτοι σε απλά λόγια αν βάλουμε κάποιον να σηκώσει 5 κιλά – οκ! Αν τον βάλουμε να σηκώσει 10 κιλά – το κάνει. Αν τον βάλουμε να σηκώσει 20 κιλά, ζορίζεται αλλά το κάνει. Αν όμως τον βάλουμε να σηκώσει 80-100 κιλά, αυτό ξεπερνάει τις δυνάμεις του ατόμου κατά πολύ και η όποια προσπάθεια να τα σηκώσει είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε οδυνηρά αποτελέσματα! Το ίδιο ισχύει και για τον όγκο δραστηριότητας και έκτασης του σχεδιαζόμενου μεταλλείου στη Χαλκιδική.
Όλες οι λεπτομέρειες που έθιξε και ο κ.Κατσιφαράκης (όπως και ο κ. Ελευθεριάδης) δεν βασίζονταν σε εντυπώσεις ή απόψεις αλλά στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ που κατατέθηκε από την Ελληνικός Χρυσός.
Αναφορικά με το περιβάλλον της Χαλκιδικής ο κ.Κατσιφαράκης έκανε εξ’αρχής ξεκάθαρο ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος (40 καθηγητές ΑΠΘ) που εξέδωσε το ψήφισμα ΚΑΤΑ των μεταλλείων δεν προέβη σε πρωτογενείς έρευνες προκειμένου να αντικρούσει τα δεδομένα της εταιρείας, αλλά βασίστηκε στα πρωτογενή στοιχεία που δίνει η ίδια η εταιρία στην ΜΠΕ. Η διαφορά έγκειται στην αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, καθώς και στην πρόθεση της εταιρείας, όπως είπε, να αγνοεί ή να ξεχνά σημαντικά δεδομένα. Βεβαίως αυτό ο πρώτος ομιλητής της εταιρείας αργότερα, προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει αλλά ατύχησε – γιατί η λογική του ήταν ότι για να κάνει διάγνωση ένας παθολόγος στον ασθενή του θα πρέπει να κάνει πρώτα απόδειξη των ιατρικών θεωρημάτων!
Κακότροπη επίθεση δέχτηκε ο κ.Κατσιφαράκης από παρευρισκόμενο στέλεχος της εταιρίας ο οποίος κάποια στιγμή ούρλιαζε πως αυτά δεν είναι αληθή – σε κάποιο ισχυρισμό του ομιλητή. Τα ουρλιαχτά καταλάγιασαν όταν ο ομιλητής ανταπάντησε πως τα βρήκε εκεί που τα έγραψε η εταιρεία: στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπόνησε η ίδια!

Η ώρα της «ανάπτυξης»:
Το λόγο παίρνει ο χημικός-μηχανικός  της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Περιμένουμε εναγωνίως να μας απαντήσει τα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί. Όμως αυτό που μας προβάλει είναι μερικές διαφάνειες με μήνυμα «τι καλή που είναι η εταιρία», «τι καλά πράγματα που κάνει», «ο εργατοπατέρας ελληνικός χρυσός» κλπ. Δείτε και μόνοι σας:


                                         Σημ: κανένα στοιχείο επί των παραπάνω αναφορών


Εδώ γελάσαμε πια! Είχε ήδη παρέλθει αρκετός χρόνος από αυτόν που είχε στη διάθεσή του και ξαφνικά μας εξηγούσε πως έκαναν ανακαίνιση στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας (τις παλιές) ! Εν μέρει αλήθεια αφού το ελληνικό μερίδιο Μπόμπολα κατέχει τεχνογνωσία μόνο στον τομέα κατασκευών. Το υπόλοιπο 95% της Ελ-ντοράντο είναι ο γνώστης εξορύξεων.


Να και ένα τούνελ Λόλα ! Αυτό που όταν ολοκληρωθεί (περίπου σε 4 χρόνια) θα οδηγήσει σε άρση της αναγκαιότητας λειτουργίας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας.
 
…και οι Μαύρες Πέτρες

Κάπου εδώ υπήρξε διακοπή από το κοινό που ρώτησε για το θέμα του κυανίου. Ο χημικός-μηχανικός της εταιρίας διαβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται κυάνιο στο πέτρωμα των Σκουριών. Επίσης διαβεβαίωσε ότι απαιτείται κυάνιο  στα πετρώματα της Ολυμπιάδας κ στις Μαύρες Πέτρες, που βέβαια η μεταλλουργία τους θα γίνεται στις Σκουριές. Δηλαδή, όχι Γιάννης – Γιαννάκης!


Και ο εργατοπατέρας Ελληνικός Χρυσός – με αποδείξεις!
ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ λέει ο πίνακας, αλλά ακόμη δεν απαντάει ο ομιλητής στο γιατί η ΜΠΕ αναφέρει 1.300 άτομα και αυτοί σε κάθε δελτίο ειδήσεων και εκπομπή μιλάνε για 5.000 άτομα!
Αυτό που μας ΣΟΚΑΡΕ: Κάθε εργαζόμενος έχει κόστος 45.000€ στην εταιρία – λέει – μα τι λέει; Επέμεναν άνθρωποι τριγύρω να του λένε πως αυτό μπορεί να συνιστά το κόστος των στελεχών όχι των εργαζομένων! Αλλά τίποτε – εμείς πληρώνουμε 14 μισθούς, είπε!
Το περίεργο είναι ότι κανένας από τους παρευρισκόμενους εργαζόμενους δεν έσπευσε να τον υπερασπιστεί και να διαβεβαιώσει το ίδιο!


Ο κ.Βασίλης Θερμασόνης πρόεδρος των εργαζομένων.
Συμπαθητική φυσιογνωμία, άνθρωπος της δουλειάς. Τον σεβάστηκαν και τον άκουσαν άπαντες χωρίς να τον διακόψουν. Δυστυχώς η μακροσκελής παρέμβασή του ήταν πασιφανές ότι είχε γραφτεί από κάποιον άλλον. Δεν εννοούμε ότι δεν ήταν στην ικανή θέση να γράψει μόνος του. Απλά φαινόταν σε κάποια σημεία ότι δε μιλούσε από καρδιάς – σε εκείνα τα σημεία που οι λέξεις και οι προτάσεις έχουν επαναληφθεί σε δελτία τύπου και πρότερα λεγόμενα της εταιρίας. Σε ένα τέτοιο σημείο - λυπηρό ήταν να ακούγεται από το στόμα απλού ανθρώπου- μας κατηγόρησε πως κάποια συμφέροντα μας κάνουν να τρέχουμε και να φωνάζουμε αλαφιασμένα και υστερικά – εμείς οι δήθεν οικολόγοι. Δεν απευθύνουμε πυρά, δε θέλουμε να βλέπουμε τον αντίπαλο στο πρόσωπο του εργαζόμενου, μόνο όπως το είπαμε και εκεί, θέλουμε να του πούμε: η ελπίδα που ανέφερε, η ελπίδα που νομίζει πως εμείς του την στερούμε, έχει με άψογο προγραμματισμό στερηθεί από όλους μας με σκοπό. Το σκοπό να μας κάνει να είμαστε έτοιμοι για την όποια δουλειά !

Αβδημιώτης Σπύρος, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσ/νίκης – Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ανέλυσε τομείς εργασιακούς που θα καταστραφούν αν δημιουργηθούν τα μεταλλεία. Εξήγησε πως όπως οι εργαζόμενοι λένε πως θα χάσουν τη δουλειά τους αν δε γίνουν τα μεταλλεία, έτσι και όλοι οι υπόλοιποι θα χάσουν τις δουλειές τους αν γίνουν. Η διαφορά είναι στον αριθμό και στην παγίωση. Η καταστροφή αν γίνουν τα μεταλλεία θα είναι για πάντα!
Έθιξε επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει ΑΚΟΜΗ μελέτη κόστους-οφέλους που είναι αναγκαιότητα για να βγάλει κανείς συμπεράσματα για το αν είναι ωφελιμότερο να γίνουν τα μεταλλεία από το να μη γίνουν και με τι κόστος!
Και αυτός ο ομιλητής διεκόπη αρκετές φορές …
Το χέρι! Το χέρι της εταιρίας που διέκοψε πολλές μα πάρα πολλές φορές σχεδόν όλους τους ομιλητές που είχαν αντίθετη με αυτόν άποψη. Το ωραίο με αυτό το χέρι είναι ότι ενώ ο συντονιστής κάθε φορά του τόνιζε πως είναι καλό να διατηρηθεί η ηρεμία και οι χαμηλοί τόνοι και πως πρέπει να κάνει υπομονή να πάρει το λόγο, παρόλο ότι όσοι αυτό το χέρι διέκποτε, πραγματικά ζητούσαν να απαντηθούν με στοιχεία τα όσα έχει να αντιτάξει, όταν σχεδόν τελειώνε η σειρά των ομιλητών και παρεμβάσεων, το χέρι αυτό θυμωμένο εξαπέλυσε κραυγές αγανάκτισης γιατί δεν του είχε δοθεί ο λόγος!
Παρόλα αυτά ο λόγος είχε ήδη δοθεί σε 2 άτομα από πλευράς εταιρίας. Το κατηγορώ του χεριού ήταν ότι καλέστηκαν στο βήμα να μιλήσουν περισσότεροι κατά και λιγότεροι υπέρ. Μα καλό μας χέρι, φταίνε δηλαδή οι καθηγητές που μελέτησαν και απέκτησαν άποψη κατά της εταιρικής άποψης; Δε θα έπρεπε να σας λέει κάτι αυτό; Εμάς μας λέει πως αγαπάει ο θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη.
Επίσης, χέρι, η αντίδραση «αποχωρώ» προσβεβλημένος, ακριβώς όταν έρχεται η ώρα να ανταπαντήσεις διεκδικώντας το δίκαιό σου, μας λέει πως μάλλον ούτε ανταπαντήσεις διαθέτεις, ούτε δίκαιο, οπότε επιλέγεις το «στρίβειν».
Ιδού το χέρι που διέκοπτε όποιον είχε αντίθετη άποψη, αλλά έφυγε τσατισμένος γιατί δεν το δόθηκε ο λόγος στην ώρα του. Προφανώς αφού άκουσε όλες τις ερωτήσεις ήξερε ότι δεν θα είχε τις απαντήσεις.

Ο γνωστός, Λάζαρος Τότσκας, ο συλληφθείς για ηθική αυτουργία! Είπε λίγα και μεστά. Είπε «καλό ταξίδι» στην Ελντοράντο που την προηγουμένη μας απείλησε (εθνικά το «μας») ότι θα φύγει και θα μας αφήσει στα κρύα του λουτρού. Είπε, δεν μας πτοεί η τρομοκρατία – μας οργίζει και μας δυναμώνει. Είπε, Δευτέρα 25 Μαρτίου, ανηφορίζουμε προς το Χοντρό Δέντρο.Ο κ.Πανταζής της Νομαρχιακής επιτροπής ΔΗΜΑΡ Χαλκιδικής. Είπε πολλά καλά και ξεκάθαρα:
-Η κατάσταση «ολίγον έγκυος» στους κύκλους ΔΗΜΑΡ πρέπει να πάρει τέλος και να ξεκαθαρίσει τη στάση του το κόμμα. Είπε ότι εντός της ΔΗΜΑΡ υπάρχουν υπερασπιστές της αντίθετης άποψης.
-Είπε πως «όχι», αυτοί που μας μαλώνουν δήθεν αυστηρά λέγοντας πως ο χρυσός είναι εθνικό θέμα και άρα όχι μόνο θέμα της Χαλκιδικής, κάνουν λάθος – είναι δικό μας θέμα !
-Είπε πώς αν μας πούνε πως υπάρχει χρυσός κάτω από την Ακρόπολη, θα την σκάψουν;
-Είπε ότι δεν κλήθηκε και ο Δήμαρχος Πάχτας συνειδητά. Ο λόγος είναι, ότι όταν ο Δήμαρχος μιλάει, χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού «εμείς» και εννοεί του λόγου του και την εταιρία!
Μέτωπο Αγώνα ενάντια στα μεταλλεία σε Κρούσια-Πάικο
Με αποδεικτικά βίντεο από την αγαπημένη Σκανδιναβία και από τον Καναδά, τη χώρα του «επενδυτή» μας, το Μέτωπο έθεσε μεταξύ άλλων τα εξής ερωτήματα:
Γιατί οι Φινλανδοί διαδηλώνουν για να κλείσουν τα μεταλλεία, οι Αμερικάνοι φωνάζουν πώς ξεγελάστηκαν με τις θέσεις εργασίας και τα περί ανάπτυξης; Προσέξτε: ο κόσμος αυτός δε φοβάται τι ΘΑ πάθει από τα μεταλλεία – ΤΟ ΕΠΑΘΕ ΗΔΗ!
Και αφού όλα αυτά θα ήταν η «σωτηρία» του Κιλκίς, γιατί η πολιτεία λειτούργησε υπόγεια και κρυφά;
Γιατί αποκρύπτονται βασικά στοιχεία για το Κιλκίς; Γιατί αποκρύπτουν και παίζουν μαζί μας για το θέμα του ουρανίου; Θέλει εξειδίκευση στη λογική για να βγάλει κάποιος συμπεράσματα;
Γιατί το ίδιο σθένος, επιμονή και αυστηρότητα δεν επέδειξε ΠΟΤΕ η πολιτεία για το ξεχασμένο Κιλκίς, σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια;
Εμείς χωρίς μέσα θα εποπτεύουμε τον κολοσσό, και η πολιτεία που σήμερα δεν μας ακούει, με το πρώτο μας σφύριγμα για παράβαση της εταιρείας, θα την ξηλώσει; Αυτό κι αν είναι πατέντα !
Η κατάσταση είναι σοβαρή και τα ΓΙΑΤΙ είναι πάρα πολλά !
ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΜΕ από το Κιλκίς ότι αυτό που επιχειρούν πρέπει να το θεωρήσουν κιόλας πως ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ. Μεταλλεία στο Κιλκίς δε θα γίνουν !


ΔΗΜΑΡ Κιλκίς: Χρήστος Σπίγκος
Οργισμένη παρέμβαση – ξεκάθαρος λόγος
Έζησα τη χούντα – δε θα μου πάρουν εμένα dna !
Σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας, εξοργίστηκε πολλάκις και αντιπαρατέθηκε ευθαρσώς σ’ όποιους διέκοπταν ομιλητές επειδή δεν συμφωνούσαν  μ’ αυτά που άκουγαν.
Ο Χρ.Σπίγκος μίλησε αμέσως μετά την παρέμβαση του Μετώπου Ενάντια στα μεταλλεία σε Κρούσσια-Πάικο και σημείωσε για την περίπτωση του Κιλκίς την ιδιαιτερότητα της έλλειψης του νερού.
Είπε πως σε αυτήν την επένδυση, το κέρδος είναι όλο της εταιρίας, το ρίσκο όμως, που ενίοτε συνοδεύει μια επένδυση, είναι όλο των κατοίκων!Ο κ. Αδάμ Δράγας Περιφερειακός Σύμβουλος ΔΗΜΑΡ
Εξέφρασε τον προβληματισμό του για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό της Κεντρικής Μακεδονίας. Μας κάλεσε όλους να είμαστε σε εγρήγορση γιατί η επόμενη φάση του σχεδίου θα είναι καθοριστική.

Ο κ.Βλαχόπουλος, πρώην Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου μια σημαντική παρέμβαση. Μάθαμε πως στη Χαλκιδική η έγκριση του Δήμου δόθηκε με σύσταση συμβουλίου στο οποίο ουσιαστικά κανένας δεν αντιπροσώπευε τίποτε, αφού συνεδρίαζαν υπό το καθεστώς εκλογών! Για την Χαλκιδική που έχει μια προϊστορία στη μεταλλουργία, ήταν δεκτικός στις μικρής κλίμακας υφιστάμενες δραστηριότητες, όχι όμως στην ογκώδη σχεδιαζόμενη εξόρυξη στις Σκουριές. Αναφορικά με τον Κάκκαβο, που είναι ο υδροφορέας της Χαλκιδικής, τόνισε πως δεν πρέπει κανείς να τον πειράξει – δε συζητιέται καμιά παρέμβαση σε αυτό το βουνό! Είπε επίσης πως ακόμη και οι μικρές μεταλλευτικές δραστηριότητες σε Ολυμπιάδα και Στρατώνι οδήγησαν σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μας είπε ακόμη πως κατά για το Κιλκίς και τη Θράκη είναι κατηγορηματικά ενάντια, λόγω της εμπειρίας του και πως οι κάτοικοι θα πρέπει να αντιδράσουν και να μην το επιτρέψουν.

Μίλησαν ακόμη: Εκπρόσωπος της νομαρχιακής ΔΗΜΑΡ από τη Θράκη, εκπρόσωπος του Συντονιστικού ενάντια στα μεταλλεία από τη Θεσσαλονίκη, χημικός που εργάστηκε για την πτυχιακή της στο μεταλλείο του Στρατωνίου τη δεκαετία του ’80, και κατήγγειλε ότι τότε τα λήμματα ρίχνονταν στη θάλασσα του Στρατωνίου με ταμπέλα που απαγόρευε το κολύμπι στην παραλία (μόνο για ένα τμήμα της – παραπέρα ο κόσμος έκανε μπάνιο), καθώς για τις αρρώστιες των εργαζομένων με κυρίαρχη την πνευμονοκονίαση, αλλά και για τις απολύσεις συναδέλφων της  που τόλμησαν να δώσουν τότε κάποια στοιχεία για τη ρίψη των λημμάτων. Παρενέβη ακόμη και ο κ.Τσιουρής πρώην μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, συμπληρώνοντας τον κ.Κατσιφαράκη, λέγοντας ότι και το προηγούμενο συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, αυτό στο οποίο ο ίδιος ανήκε, επίσης είχε ασχοληθεί με το θέμα των μεταλλείων της Χαλκιδικής και είχε αποφανθεί κατά, άρα 40 νυν και 40 πρώην καθηγητές ΑΠΘ έχουν την ίδια θέση και άποψη ενάντια στα μεταλλεία.
Την ημερίδα έκλεισε ο κ. Παντελής Ζαφειρόπουλος.


Ο γιατρός κ. Παντελής Ζαφειρόπουλος με ειδίκευση στη Γερμανία στον τομέα της ιατρικής κάλυψης εργαζομένων σε χώρους παραγωγής με αυξημένη επικινδυνότητα, είπε: Η εταιρία δεν έχει προσλάβει γιατρό! Είπε, τι μας έφερε εδώ η εταιρία τον χημικό ; για να μας δείχνει φωτογραφίες πώς ανακαίνισαν το κτίριο της Ολυμπιάδας; Ας μας απαντήσει σε αυτά που ρωτάμε ! - …Σχολιάζοντας την απάντηση του χημικού-μηχανικού της εταιρίας ότι η εταιρία ακολουθεί τα όρια της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κανονισμών, είπε πως όταν λένε "τα όρια " δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτά τα όρια συνιστούν μια σύμβαση μεταξύ εταιριών και πολιτικών! Και πως ως η πρακτική δείχνει ότι τα όρια αυτά στην πορεία μειώνονται – μέχρι και μηδενίζονται, λόγω των παρατηρούμενων συνεπειών! Επίσης τόνισε πως όταν μιλάμε για όριο αναφορικά με κάποια Χ βλαβερή ουσία, αυτό το όριο δεν είναι το ίδιο όταν η Χ βλαβερή ουσία συνυπάρχει με άλλες εξίσου βλαβερές ουσίες.

Κλείνοντας ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ Ε. Ζορκάδης από πλευράς ΔΗΜΑΡ ξεκαθάρισε τα εξής: «Η Δημοκρατική Αριστερά τόλμησε να ανοίξει ένα φλέγον θέμα για την κοινωνία και να εξασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου να ακουστούν όλες οι απόψεις. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε κλίμα πολιτισμένο με μκρές εξαιρέσεις κάποιων που αποπειράθηκαν μάταια να προκαλέσουν οξύτητα.» Στη συνέχεια ο κ. Ζορκάδης διάβασε την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου της Κεντρικής Μακεδονίας της ΔΗΜΑΡ, στην οποία διατυπώνεται σαφής αντίθεση στη λειτουργία μεταλλείων χρυσού σε Χαλικιδική και Κιλκίς.

Μέτωπο Αγώνα ενάντια στα μεταλλεία σε Κρούσια-Πάικο