Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Ψυχρή, επιστημονική άρνηση του "χρυσού" και από Δρ.Μηχανικό Περιβάλλοντος της "Δημιουργίας Ξανά"

“Η επένδυση παραγωγής χρυσού στις Σκουριές”, του κ. Νίκου Σακκά

Η ανάλυση με τίτλο “Η επένδυση παραγωγής χρυσού στις Σκουριές” (gold_2013-04-27.pdf) είναι του κ. Νίκου Σακκά, Δρ Μηχανικού Περιβάλλοντος και μέλους της “Δημιουργίας Ξανά”.
Δεν είναι η επίσημη θέση του κόμματος (που δεν γνωρίζουμε αν έχει επίσημη θέση για το θέμα). Είναι μια ψύχραιμη ματιά που εξετάζει κυρίως τις οικονομικές επιπτώσεις της επένδυσης στην περιοχή, συγκρίνοντάς τες με τον τουρισμό, “τη βασική δραστηριότητα που θα υποστεί, με βεβαιότητα, αρνητική επίδραση από την επένδυση”, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή. Κάποια λάθη υπάρχουν (π.χ. τα royalties στην παρ. 8) αλλά δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα.
Παραθέτουμε πιο κάτω τα συμπεράσματά της και μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη εδώ.
10. Συμπεράσματα
  1. Δε φαίνεται να υπάρχει, πουθενά στον πρώτο κόσμο, προηγούμενο τέτοιας  κλίμακας επένδυσης, κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα και σημαντικά τουριστικά θέρετρα.
  2. Η εταιρία ανακοινώνει πολύ χαμηλό συντελεστή δημιουργίας απασχόλησης (2 άτομο ανά 1 ΜUSD).
  3. Η δραστηριότητα έχει γενικά πολύ χαμηλότερο συντελεστή δημιουργίας απασχόλησης από το παγκόσμιο δείκτη ανάλογων δραστηριοτήτων (20). Έχει ακόμη, πάρα πολύ χαμηλότερο συντελεστή δημιουργίας απασχόλησης σε σχέση με τον παγκόσμιο δείκτη του τουρισμού (50).
  4. Τα προσδοκώμενα δημόσια έσοδα 100 MUSD για όλο τον κύκλο  του έργου (ασαφής…) δε φαίνεται να είναι σημαντικά.
  5. Η ΜΠΕ γενικά φαίνεται ρεαλιστική και συμβατή με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας με εξαίρεση τα εξής σημεία
    1.  Υπάρχουν σημαντικά και κρίσιμα  σημεία (παραγωγική μέθοδος/επεξεργασία αρσενικούχων υπολειμμάτων) όπου η ΜΠΕ δεν προτείνει δοκιμασμένες μεθοδολογίες. Αυτό αυξάνει πολύ το ρίσκο της επένδυσης. 2. Το πέτρωμα είναι φτωχό σε χρυσό και η περιβαλλοντική επιβάρυνση για το λόγο αυτό θα είναι πιθανότατα αυξημένη σ ́ αυτά που προβλέπει η ΜΠΕ
  6. Υπάρχει εύλογη ανησυχία εφαρμογής της ΜΠΕ καθώς όλη η δραστηριότητα έχει χαρακτηρισθεί από την ελληνική παθογένεια, σκοτεινές δηλαδή και αδιαφανείς διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου