Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Θ.1671
http:// www.forestry.gr
 
HELLENIC FORESTRY SOCIETY ARISTOTLE UNIVERSITY CAMPUS 541 24 THESSALONIKI P.O.B.1671 GREECE
http:// www.forestry.gr

Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2013 ΑΠ

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία παρακολουθεί με ιδιαίτερη αγωνία τις σχεδιαζόμενες μεγάλης κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, στο Κιλκίς και στην Αλεξανδρούπολη. Θεωρεί ότι αυτές αποτελούν βίαια επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, η οποία θα προκαλέσει μόνιμες και μη αντιστρεπτές ζημιές στο περιβάλλον και συγκεκριμένα: 

Καταστροφή πολύτιμων φυσικών Δασών κάποια από τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά των αρχέγονων δασών.
Καταστροφή παραγωγικών εδαφών, τα οποία διαχρονικά και κατά αειφορικό τρόπο στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.
Αχρήστευση των υδάτινων πόρων πολλών λεκανών απορροής και μεταφορά τοξικών ρυπαντών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.
Υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και κατά συνέπεια του περιβάλλοντος της Βόρειας Ελλάδας σε υπερτοπική κλίμακα.
Αχρήστευση πολύτιμων θέσεων εργασίας στη γεωργία, στη δασοπονία, στη μελισσοκομία, στην αλιεία, στο εμπόριο, στον τουρισμό και οικοτουρισμό, στο χώρο της κατοικίας κ.α..
Διάρρηξη του κοινωνικού ιστού με την ακύρωση παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων από μια εκμετάλλευση με ημερομηνία λήξης. 

Με δεδομένο ότι οι παραπάνω μεταλλευτικές δραστηριότητες σχεδιάζεται να γίνουν με τη μέθοδο της επιφανειακής εξόρυξης μεγάλης κλίμακας, οι παραπάνω αποτελούν περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση για τη χώρα μας, αφού στις περιπτώσεις αυτές χάνεται κάθε προοπτική ακόμα και στοιχειώδους περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

Ο κλάδος της Δασολογικής Επιστήμης και του Φυσικού Περιβάλλοντος, ο οποίος στηρίζεται από την ίδρυσή του στην αρχή της αειφορίας, φέτος συμπληρώνονται 300 χρόνια από την πρώτη χρήση του όρου (Hans Carl von Carlowitz, 1513), είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι αυτή παραβιάζεται βάναυσα από τις βίαιες αυτές επεμβάσεις. Οι σχεδιαζόμενες περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις αποτελούν ‘’ασκήσεις επί χάρτου’’ και τις περισσότερες φορές η υλοποίησή τους στην πράξη ή δεν αρχίζει ποτέ ή αποτελεί έργο τελευταίας προτεραιότητας. Γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε Έλληνα πολίτη την περιβαλλοντική πτυχή του όλου ζητήματος είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε ρητά, κατηγορηματικά και υπεύθυνα την Ελληνική κοινωνία λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη την αρχή της πρόληψης.

Κατόπιν αυτών η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία δηλώνει την αντίθεσή της στις προγραμματιζόμενες εξορυκτικές δραστηριότητες χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί αυτές βλάπτουν ανεπανόρθωτα το φυσικό μας περιβάλλον. Παράλληλα δηλώνει, ότι είναι στη διάθεση της πολιτείας και κάθε υπεύθυνου φορέα, ο οποίος επιζητά περαιτέρω ενημέρωση για αυτό το σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά και τις επόμενες γενιές. 

Ο Πρόεδρος
Θεοχάρης Ζάγκας Καθηγητής ΑΠΘ
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Γρηγοριάδης
Αναπλ. Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΔΕ 


Σημ. Η φωτογραφία είναι από το δάσος του Κακάβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου